Güncel

Yeni KHK’larda Dikkat Çeken PTT Ayrıntısı

OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı KHK çerçevesinde, elektronik para ihraç yapan kuruluşlara PTT dahil edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 690 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde, elektronik para ihraç yapan kuruluşlara Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) eklendi. Yapılan düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç yapabilecek. 

690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi gazetenin mükerrer sayısında  yayımlandı.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve  Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun’da yapılan düzenleme çerçevesinde,  elektronik para ihraç yapan kuruluşlara, PTT de ilave yapıldı.

Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT’nin Kanun  kapsamındaki denetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından  yapılacak. PTT, BDDK’dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para  ihraç yapabilecek. Kanunun diğer hükümlerinin, PTT’ye uygulanmasına ait usul ve esaslar, BDDK tarafından belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamında kurumca  yapılacak denetim neticesinde PTT’nin, bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma  veya elektronik para ihraç yapma faaliyetlerini geçici veya süresiz olarak  durdurabilecek.

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA AİT DÜZENLEMELER

Kararnameyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun kapsamına  “gayrimenkul sertifikası” ile ilgili hükümler eklendi. Buna göre, gayrimenkul  sertifikası, ihraççıların inşa yapılacak veya yapılmakta olan gayrimenkul projelerin finansmanı kullanılmak üzere ihraç yaptıkları, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlandı.

Gayrimenkul sertifikası ihracına ait usul ve esaslar, Sermaye  Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı  bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı  esaslar kararlaştırılabilecek. Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul  sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin  kamu kurumlarına devredilmesi durumunda amacı dışında tasarruf edilemeyecek,  rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakların tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve bunlar  hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine  getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ihraççının  gayrimenkul sertifikalarına ait yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, konuyu  görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacak. Bu  toplantıya ait esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esasların  dışında kalan konularda Türk Ticaret Kanun’unun anonim şirketlerin genel kurul  toplantılarına ait hükümler uygulanacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE KARŞI ERİŞİM TEDBİRİ

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanun’unun, “izinsiz sermaye piyasası  faaliyetinde uygulanacak tedbirler” başlığına yeni bir hüküm eklendi.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik İnternet aracılığıyla  yurt dışında kaldıraçlı işlem (Yatırımcının Forex işlemlerinde, yatırım  miktarın 100 katına kadar işlem yapabilmesine olanak sağlayan sistem) ve  kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri  yaptırıldığına ait bilgi edinilmesi durumunda, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili İnternet sitesine erişim engellenmiş olacak.

EDİTÖR: Kadir Kurtay

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu