Biyografi

Vedaka Bin İyas Kimdir ?

Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir – Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.

Baba Adı : İyas bin Amr.

Anne Adı : Bilgi yok.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki seferler.

Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dandır.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.

Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.

Kimlerle Akraba idi : Rebi’ bin İyas bin Amr’ın kardeşidir. 
 

 
 

 

Sahabe Vedaka Bin İyas Hayatı

İbn-i Hacer’e göre ismi; Vedaka bin İyas, bin Amr, el-Ensâri dir. Levzan bin Ğanm kabilesi’ndendir. İbn-i İshak, onu Bedir Savaşı’nda bulu-nanlar arasında saydı. Onun harekelenmesi, yani yazılış şeklinde ihtilaf edilmiştir. Kimine göre “Fe” harfiyledir. Kimine göre “Kaf” harfiyledir. Çoğunluğa göre ise bu “Dal” harfiyledir. İbn-i Hişam bunu “Re” harfiyle andı. Keza bu, Musa bin Ukbe’nin kitabının bir nüshasın da böyledir.

Usdül Ğabe’de İbn-i Esir ise, adının Vedfe bin İyas olarak zikreder, Biz bunlardan Vedaka ismini aldık. Sahabeden Rebi’ bin İyas bin Amr’ın kardeşidir.

Vedaka bu İyas’ın neseb silsilesi: Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazreci Beni Levzan dır. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Medine’de doğmuştur. Vedaka bin İyas (r.a), Hicret-i Nebeviyye’den önce İslâmiyet dinini kabul eden Ensâr’dan dır. Vedaka bin İyas’ın Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte önce, Bedir Ğazvesi’ne iştirak ettiği ve Ehl-i Bedir’den olduğu bilinmektedir. Bunu takiben Uhud Ğazvesine iştirak etmiştir..

Ensâr’ın fakirlerinden olan Vedaka bin İyas, Hicri 4. yılında yapılan Beni Mustalik Ğazvesi’nde bulunduktan sonra Hicri 5. Miladi 627 yılında yapılan Hendek Ğazvesi’nde elinden gelen ğayreti göstermiştir. Daha sonra Beni Kurayza Muhasarası’na iştirak etmiştir.

Hicri 6. Miladi 628 yılında yapılan Hayber Ğazvesi’ne de iştirak eden Vedaka bin İyas, daha sonra Hicri 8. Miladi 630 yılında yapılan Mekke’nin Fethi’ne ve Huneyn Ğazvesi’ne iştirak ettikten sonra Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte Tâif Muhasarası’nda bulunmuştur

Hicri 9. Miladi 630-631 yılında yapılan Tebük Seferi’ne fakirliğine rağmen yaya olarak iştirak eden Vedaka bin İyas, Resûlullâh’ın yapmış olduğu Vedâ Haccı’na iştirak ettikten sonra Üsâme bin Zeyd’in kuman-danlığı altındaki Şam seferine hazırlanırken Resûlullâh’in vefâtını gördü.

Birinci halife Hz.Ebû Bekr devrinde, Üsâme bin Zeyd kumandası altındaki ordu ile Suriye taraflarına giden Vedaka bin İyas, Medine’ye geri döndükten hemen sonra Yemâme’de yalancı peygamber Müseylemetü’lKezzâb ile yapılan zorlu savaşlara iştirak etmiştir. Ancak bu savaşların en şiddetlisi olan Akrabe bölgesindeki savaşta Hicri 12. Miladi 633 yılında şehid olmuştur.

Bütün ömrü İslâm’ı yüceltmek ve yaymak için ğazve ve savaşlarda geçen bu değerli sahabe ashab-ı kiram içinde ğayet sessiz ve sakin idi. Medine’de kaldığı müddetçe ziraat ile geçimini sağlamaya çalışırdı.

Vedaka bin İyas, Yemame Savaşları’nda şehid olduğu için kendisin-den hadis rivâyeti yapılamamıştır. Ayrıca, yukarıda belirtildiği veçhile sessiz ve sakin bir sahabe olduğundan âilesi ve çocukları hakkında bir kayıt bulunamamıştır. 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı