Biyografi

​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?

Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.

Vebre Bin Yuhannes El-huzai Hayatı

İbn-i Hacer’e göre: İslâm tarihinde iki tane Veber bin Yuhannes adın-da sahabi vardır. Bunlardan biri Veber bin Yuhannes el-Kelbi, diğeri ise Vebre bin Yuhannes el-Huzâi dir. Ona Yuhannis bin Vebre el-Huzâi’de denilir. Yemen de bulunan Ebnâlar Aşiretindendir. Her ikisininde hayat hikayesi biribirine çok yakındır. Bazen ikisi bir kişi sanılmıştır. 

Hicretin 10. yılında Medine’ye gelip Müslüman oldu. Veber, Resûlullâh (s.a.v)’in yanın-dan ayrılınca, Yemendeki Ebnâların yanına geldi. Onları, İslâmiyet’e dâvet etti. Evlerine misafir olduğu Nu’man bin Büzürc’ün kızları Müslüman oldular.

Vebre, Feyrûz bin Deylemi’ye adam salıb Müslüman olmasını teklif etti. Feyrûz bin Deylemi, Müslüman oldu. Vebr, Merkebuz’a adam saldı İslâmiyete girmesini tekif etti o da Müslüman oldu.Merkebuz’un oğlu Atâ, San’â da Kûr’ân-ı Kerim’i ilk ezberleyen kişidir. Fars Ebnâların dan çok yaşlı bir zat olan Dazeveyh de, Müslüman oldu.

Bu zat hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla ne zaman doğup öldüğü çoluk çocuğu hakkında bilgi yoktur. İbn-i Hacer el-Askalani el-İsabe de şöyle anlatır,Veber bin Yuhannas el-Kelbi’nin Resûlullâh ile sohbeti vardır.

Vâkidi şöyle dedi: Veber bin Yuhannes Hicri 10. yılda Resûlullâh’ın yanındaki çocuk-lara geldi. Numan bin Büzürc’ün kızlarına misafir oldu. Onlar kızlar Müslüman oldular. Firûz ed-Deylemi’ye haber gönderdi, o da Müslüman oldu. Merkebid’e haber gönderdi, o da Müslüman oldu. Oğlu Atâ, Yemen-’de Kûr’ân-ı Kerim’i ezberleyen ilk insan idi.

 
 

 

Sebe halkından Müslüman olanlar

İbn-i Fethûn der ki: Vâkidi, onu Sebe halkından Müslüman olanlar arasında saydı. İbn-i Seken ve İbn-i Mende, Abdülmelik bin Abdurrahman ez-Zimari tarikiyle Süleyman bin Vehb, Nu’man bin Büzürc’den şöyle tahric ettiler: Veber bin Yuhannes dedi ki:

Resûlullâh, bana şöyle dedi: Sana’ya vardığın zaman, Hayalu’d-Dabil’de (San’a da bir dağdır) bulunan mescide git ve orada namaz kıl. İbn-i Seken, rivâyetinde şunu da ekledi: Esved el-Kezzâb öldürüldüğü zaman Veber şöyle dedi: Burası Resûlullâh’ın bana Mescid yapmamı emrettiği yerdir. İbn-i Mende der ki: Bu rivâyeti sadece ez-Zimâri rivâyet etti, Vebre bin Yuhannis el-Huzâi için ise şöyle der:

Ebû Ömer İbn-i Abdilber, onu anıb şöyle dedi: Allâh Resulü’nün Esved el-Ansi’yi öldürmek üzere gönderdiği kim-seler arasındaki kişi, biyoğrafisi birinci kısımda anlatılan Yuhannis bin Vebre es-Sebai den başkası dır.

Seyf el-Fütûh adlı kitabında der ki: Bize Dahhâk bin Yerbû’, babası, Mâhân, İbn-i Abbas’dan rivâyet ederek dedi ki: Resûlullâh (s.a.v) Esved-i Ansi, Müseylemetü’l-Kezzâb, Tuleyha bin Huveylid ve benzerleri ile savaştı, Vebre bin Yuhannes’i Deylemli olan Firûz ve Yuhannes üzerine gönderdi.

Bütün bu anlatılanlardan sonra İbn-i Esir’in dediğinin daha isabetli olduğunu anlıyoruz ikiside aynı kişiler olduğu hayat hikayelerinden açıkça anlaşılıyor. Allâh’u Âlem!

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu