Güncel

TSK’nın Afganistan Birlikleri Ülkede 2 Yıl Daha Kalacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi için TBMM kararıyla hükümete verilen izin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin sayılı kararları çerçevesinde ve 5 Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı sonuçları uyarınca, Afganistan Hükümetinin güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (İSAF) oluşturulduğu hatırlatılarak 2003 yılında bu kuvvetin sorumluluk alanı BM Güvenlik Konseyi kararıyla Kabil’in ötesine genişletilerek, stratejik komuta, kontrol ve eşgüdümü NATO Daimi Konseyinin 16 Nisan 2003 tarihli kararıyla NATO tarafından üstlenildiği belirtildi.

TSK’nın, TBMM’nin kararıyla Hükümete verdiği yetki temelinde Afganistan’da İSAF Harekâtının başlangıcından beri görev aldığına yer verilen kararda, şöyle denildi:

“NATO Devlet ve Hükümet başkanları, 20-21 Mayıs 2012 tarihlerinde Şikago’da ve 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Gailende gerçekleştirilen Zirvelerde, Afganistan’ın mutabakatıyla ISAF’ın bitiminden sonra Afganistan’da muharip olmayan Kararlı Destek Misyonunun başlatılmasını kararlaştırmışlardır. Söz konusu Misyon ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine eğitim, danışmanlık ve yardım sağlamaktadır.”

Türkiye’nin Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye, Afganistan’ın milli birliği ve bütünlüğü ile bağımsızlığını her zaman desteklemiş; Afgan halkının barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen, her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dış yardım programlarından birini Afganistan’da yürütmekte olan ülkemiz, 6/1/2015 tarihli ve 1079 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı temelinde söz konusu Misyona katkıda bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

NATO Devlet ve Hükümet başkanlarının, 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova’da düzenlenen zirvede, 2016 yılı sonrasında da misyon kapsamında Afganistan’a sağlanmakta olan katkıların sürdürüleceğini taahhüt ettiklerinin hatırlatıldığı kararda, “Bu çerçevede, Misyona katkımızın sürdürülmesinin Afganistan ile ikili ilişkilerimizin ve bölgede izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğan bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir.” diye belirtildi.

Kararın sonunda şunlar kaydedildi: “Bu mülahazalar ışığında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere tabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 6/1/2015 tarihli ve 1079 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükümete verilen izin süresinin 6/1/2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 03.01.2017 tarihli 49’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.” 

Editör Ramazan Cengiz

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu