Biyografi

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ? Doğum tarihi hakkında bilgiye rastlanmadı ancak Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti. Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi Zeyd el-Hâyl.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kimdir  

Baba Adı : Mühelhil bin Zeyd bin Münhib.

Anne Adı : Kavse bint-i el-Esram.

Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti.

Fiziki Yapısı : Baba yiğit, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu bir zat idi

Eşleri : Ümame bint-i Ebû Nasr.

Oğulları : Miknef, Hureys, Urve.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bilgi yok.

Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi ise; Zeyd el-Hâyl dir.

Lakap ve Künyesi : Ebâ Müknif.

Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 
 

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Hayatı

 

Zeyd bin Mühelhil’in neseb silsilesi şöyledir: Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs, et-Tâi, el-Nebahani dir. Meşhur olan ismi ise Zeydü’l-Hâyl veya Zeyd el-Hâyl dir. Künyesi ise: Ebâ Müknif dir. İbn-i Hacer Nesebini şöyle sayar: Zeyd el-Hâyl bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abdürrudâ bin Efsâ bin el-Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nâbil bin Amr bin el-Ğavs bin Tâi dir.

Hicretin onuncu yılında Beni Tâi temsilcileri Resûlullâh (s.a.v) ile görüşmek üzre Medine’ye geldiler. Temsilcilerin reis ve seyyidleri Beni Nebhanlardan Zeydü’l-Hâyl bin Mühelhil idi. Temsilciler Medine’ye gel-dikleri zaman, Resûlullâh (s.a.v)’de Mescid de bulunuyordu. Temsilciler Mescid’in önünde ve yanında hayvanlarının dizlerini bağladıktan sonra Mescide girdiler. Resûlullâh (s.a.v)’in yanına vardılar.

 
 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Resûlullâh (s.a.v), onlara bakıb: Ben, size hiçbir yararı bulunmayan Uzza’dan Lat’tan ve Allâh’dan başka tapmakta olduğunuz siyah deveden daha hayırlı olanı tavsiye eder-im buyurdular. Zeydü’l-Hâyl: Yâ Resûlallâh! Ben, Sana, dokuz konaklık yerden hayvanımı yora-rak geldim. Gecelerimi uykusuz gündüzlerimi susuz geçirdim dedi.

Resûlullâh (s.a.v):Seni, yamaçlardan ve düzden buraya kadar getiren kalbini imana yaklaştıran Allâh’a hamd olsun!”buyurdu ve Zeyd’in elini avucuna alıb:Sen kimsin? İsmin nedir diye sordu. Zeyd:Ben, Zeydü’l-Hâyl’ım! Şehâdet ederim ki: Allâh’dan başka ilah yoktur. Sende, O’nun kulu ve Resûlüsün dür dedi.

 
 

 

Resulullah Sen, Zeydü’l-Hâyl değil, Zeydü’l Hayr’sin buyurdu.

 

Zeyd’in Zeydü’l-Hâyl, diye anılması atlardan çok iyi anladığı ve onlarla çok uğraştığı içindir. Resûlullâh (s.a.v), Beni Tâi Temsilcilerine İslâmiyet dinini anlatıb Müslüman olmalarını teklif edince onlar Müslüman oldular. Resûlullâh: Arab adamlarından, bana, fazileti anılan hiç biri yoktur ki, yanıma gelince onu hakkında söylenilen fazileti eksik olarak görmüş olmıyayım. Ancak, Zeyd bundan müstesnadır. Ondaki her fazilet bana ulaştırılmış değildir buyurdu.

Ve, kendisine Zeydü’l-Hayr adını taktı. Zeyd’e Feyd ile birlikte iki arazi verdi. Bu hususta bir de ferman yazısı yazdı. Temsilcilerin her birine bahşiş olarak beşer ukiye Zeyde ise on iki ukiye gümüş verildi. Zeydü’l- Hayr, kavminin yanına dönmek üzre Resûlullâh (s.a.v)’in yanından ayrılıp giderken Resûlullâh (s.a.v): Zeydü’l-Hayr, Medine hummasından kurtulmasa da bu kendisinin âleyhinde değildir buyurdu.

Veya:Eğer Zeyd Medine’nin hummasından kurtulursa, artık ona kolay kolay bir şey olmaz, her türlü hastalığı yener

Zeyd, Necd ülkesindeki sulardan Karde suyu başına ulaştığı Ferde diye anılan yerde bulunduğu sırada hummaya tutuldu ve orada vefât etti. Zeyd, vefât edince, Kabisa bin Esved onun üzerine bir yıl boyunca orada kaldı. Sonra devesini eşyaları alıb evine götürdü.

Resûlullâh (s.a.v)’in Feyd ve iki arazi hakkındaki Ferman yazısı da eşya içinde bulunuyordu. Zeyd’in hanımı kocası Zeyd’in deve üzerinde olmadığını görünce, onu ateşle tutuşturdu ve deve yandı. Onunla birlikte Resûlullâh (s.a.v)’in Arazi hakkındaki Ferman yazısı da bulunduğu halde her şeyini ateşe verib yaktı. Bu onun cehâletinden aklının ve dininin kıtlı-ğından ileri gelmişti.

Zeydü’l-Hayr, Ebâ Münkıf künyesini taşırdı. Şair, hatib, baba yiğit, cömert, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu idi. İri ve uzun bir ata biner merkebe binmiş gibi ayakları yerde sürünürdü. Ebû Ömer dedi:Zeydü’l-Hayr, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanından ayrıldığı zaman öldü. Kimine göre Hz.Ömer’in halifeliği döneminde öldü.

 
 

 

Dedi ki: Şair, hatib, şecaatli ve cömert idi. Künyesi Ebu Muknif’dir.

 

Merzübâni dedi ki:Annesinin adı, Kavse bint-i el-Esram idi. veya Küleybe idi. Câhiliye dönemi şairlerinden ve sayılı kahramanlarındandı. Onunla Kâ’b bin Züheyr arasında şiir taşlamaları olmuştur. Şunu o demiştir: Zenginliğine güvenen aldanmıştır! Bâhile bin Ya’sur ve Rikab’da zengindi!” 

Adı geçen sahabinin âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu