Biyografi

Sahabe Nudayr Bin Haris

Sahabe Nudayr Bin Haris, Kabile Neseb ve Soyu : Nudayr bin Hâris bin Alkame bin Kelede bin Abdimenaf bin Abdüddar bin Kusay el-Kureyşi el-Abderi dir.

Baba Adı : el-Hâris bin Alkame,
Anne Adı : el-Hâris bin Abdüdar bin Kusay’ın kızı.
Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 15. Miladi 636 yılında Yermük Savaş-ında şehid oldu. Kabri o bölgededir.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : Ali, Nâfi’, ve Muhammed bin Mürtefi’
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Huneyn, Tâif kuşatması sonrası seferler…
Muhacir mi Ensar mı : Mekke Fethi sonrası Medine’ye yerleşti.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayeti var, sayısı belli değildir.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Nudayr bin Hâris bin Alkame bin Kelede bin Abdimenaf bin Abdüddar bin Kusay el-Kureyşi el-Abderi dir.
Lakap ve Künyesi : Ebû’l-Hâris.
Kimlerle Akraba idi : Mus’ab bin Umeyr ile amcazâde olurdu. 
 

Sahabe Nudayr Bin Haris Hayatı 
 

Nudayr bin Hâris, Kuryeş’in Beni Abdüddar âilesinin ileri gelenler-inden olup Abderi nisbesiyle de kaydedilmiştir. Kendisinden önce bu kabilenin reisi olan kardeşi Nadr bin Hâris, Resûlullâh’ın ve Müslüman-ların en azılı düşmanlarındandı. Kûr’ân-ı Kerim’in Meâric Sûresi’nin baş tarafında ilahi azabın gelmesini istediğinden söz edilen kişinin Nadr bin Hâris olduğu ve bu sûrenin de onun hakkında indirildiği belirtilmektedir. Nadr bin Hâris, Bedir Ğazvesi’nde Kureyş müşriklerinin bayraklarını taşı-yordu: Bedir Savaşı’ndan sonra esir düşmüş, daha sonra Resûlullâh’ın emriyle öldürtülmüş azılı bir zındık idi.

Nudeyr bin Hâris, zındık kardeşi Nadr’ın ölümünden sonra kabilesi- nin başına geçti. Nudayr, bazen Rehin lakabıyla tanınan babası ile karış-tırılarak Hâris bin Hâris diye anılmış, bazen de kardeşi Nadr ile karıştırıl-mıştır. Nudayr bin Hâris’ın ne zaman Müslüman olduğu konusunda farklı rivâyetler bulunmaktadır. Onun, Habeşistan Muhacirleri’nden olduğunu söyleyenlerin yanında, Mekke Fethi’nde İslâmiyeti kabul ettiğini belir-tenler de vardır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu