Biyografi

​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı

Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.

Hicretin onuncu yılında Beni Rehâlardan on beş kişilik bir temsilci heyeti gelip Remle bint-i Hâris’in konağına indiler. İçlerinde Benî Süleym bin Rehâ, bin Münebbihlerden Amr bin Sübey’de bulunuyordu. 

Resûlullâh (s.a.v) yanlarına vardı. Yanlarında uzun müddet kalıb kendileriyle konuştu. Beni Reha temsilcileri, Resûlullâh (s.a.v)’e hediyeler sundular. Sundukları hediyeler arasında Mirvah diye anılan bir at’da bulunuyordu. Resûlullâh emretti. Önünde üzerine binilip yürüttürüldü. Pek hoşuna gitti.

Beni Reha Temsilcileri, Müslüman oldular. Kûr’ân-ı Kerim-i ve İslâm dininin farzlarını öğrendiler. Resûlullâh (s.a.v), Medine’ye gelen Elçilere verdiği bahşişler gibi, Beni Reha Temsilcilerine de, bahşişlerini verdi. Temsilcilerin durumlarını göre: her birine en aza beş, en çok on iki buçuk ukiye olarak bahşişlerini dağıttırdı.

Amır bin Sübey’ için bir sancak bağladı. Beni Reha temsilcileri, yurd-larına döndüler. Beni Rehalardan bazı kimseler, Resûlullâh (s.a.v) ile birlik-te Hac yapmak üzere Medine’ye geldiler. Resûlullâh (s.a.v)’in vefatına kadar Medine’de oturdular.

Resûlullâh (s.a.v)’in vefat edeceği sırada vasiyet ettiği üç şeyden birisi: Rehavilere her yıl hayber hurma mahsulünden yüz vesk verilmesi idi. Resûlullâh, Hayber’in ketibe kalesi mahsulünden verilmesini vasiyet ettiği yüz vesk hakkında Rehaviler için bir yazı daha yazmıştı. 
Beni Rehalar, Muaviye bin Ebû Süfyan’ın halifeliği zamanında bu tahsisatlarını sattılar.

Bu sahabenin geri kalan hayatı, ve âile bireyleri hakkında elimizde fazla bilgi mevcud değildir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı