Güncel

OHAL Kapsamında 4 Yani KHK

Resmi Gazete’de yayımlanan OHAL kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı, 367 kişi görevinden ihraç edildi, 124 kişi göreve iade edildi, 2 medya kuruluşu kapatıldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı, 367 kişi görevinden ihraç edildi, 124 kişi göreve iade edildi, 2 medya kuruluşu kapatıldı.

Görevinden ihraç edilen ve 1.Sayılı Listede verilen 367 kişiden bazıları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, İçişleri Bakanlığı,  Türkiye İstatistik Kurumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığında çalışanlardan oluşuyor.

Ayrıca KHK ile 124 kişi  de görevine iade edildi. Buna göre, 2. Sayılı Liste’de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığında 73, TRT’de 2, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 8, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 2, İçişleri Bakanlığında aralarından vali yardımcısı ve kaymakamların da olduğu 8, Türkiye İstatistik Kurumunda 1 ve Sağlık Bakanlığında da 30 kişi, daha önce çıkarıldıkları kamu görevlerine iade edildi.

2 TV kapatıldı

Öte yandan kararnameyle on4 TV ile Kanal 12 TV de kapatıldı.

“Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kuruldu

685 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kuruldu.

Öte yandan 685 Sayılı KHK’da, komisyonun, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkında, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi görev alanları yer aldı.

Komisyon, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi, devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerinden talep edebilecek. 

Editör Ramazan Cengiz

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu