Kültür

​Kuran-ı Kerim’de Sahabe

​Kuran-ı Kerim’de Sahabeler hakkında bilgilendirmeler yapmıştır, Sahabe hakiki müminlerdir. Sahabe; Allah’tan razı olmuş ve O’nu (cc) kendilerinden razı etmişlerdir. Sahabe; takvayı hayatlarının eksenine yerleştirmişlerdir. gibi ayetler yer almıştır. ​Kuran-ı Kerim’de Sahabeler hakkında ne dedi ?

Sahabe hakiki müminlerdir.  Sahabe; Allah’tan razı olmuş ve O’nu (cc) kendilerinden razı etmişlerdir. Sahabe; takvayı hayatlarının eksenine yerleştirmişlerdir. gibi ayetler yer almıştır.  ​Kuran-ı Kerim’de Sahabeler hakkında ne dedi ?
Ashâb-ı Kirâm efendilerimiz malum olduğu üzere vahyin ilk muhataplarıdır. Dolayısı ile Kur’an’ın büyük bir kısmı onlarla alakalı hadiselerden oluşmaktadır.

 

Sahabe Topluluğu
 

 

 

Sahâbe; insanlık tarihinin en hayırlı topluluğudur.

Siz, insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.

Hakiki Müminler Kimlerdir ?
 

 

Sahâbe hakiki müminlerdir. 

İman edip, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden Ensar var ya, işte hakiki/ gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret ve pek değerli bir nasip vardır.
Sözüne Sadık Olanlar

 

 
 

Sahâbe; sözünde de, özünde de sadıklardır/ doğrulardır. 

Bundan başka bu mallar Muhacirler’in fakirlerinedir ki; onlar yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmışlardır. Onlar Allah’ın rızasına kitlenmişlerdir. Allah’ın dinine ve O’nun Resulü’ne yardım edenler, işte sadık/ doğru olanlar bunlardır. 

 
 

Allah Rızası

 

 

Sahâbe; Allah’tan razı olmuş ve O’nu (cc) kendilerinden razı etmişlerdir. 

İslâm dinine girme hususunda) Öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. En büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. 

 
 

Sahâbe; takvayı hayatlarının eksenine yerleştirmişlerdir. 

O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, hem de cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi ve onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. 

 
 

Sahâbe; rüşd/aklî olgunluğu elde etmişlerdir. 

Biliniz ki içinizde Allah’ın elçisi vardır. Şayet O, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinizin ziyneti/süsü kılmıştır. İnkârı, fıskı ve isyanı ise size çirkin göstermiştir. İşte rüşde ermiş/ aklî ve amelî doğru yolu bulmuş olanlar onlardır. 

 
 

Sahâbe; birbirlerine karşı merhametli, inkarcılara karşı ise şiddetli olan izzetli bir cemaattir. 

Muhammed Allah’ın elçisidir. Onunla beraber bulunanlar, inkârcılara karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler… 

 

 

Sahâbe; ibadetlerine düşkün ve sevdalı olan bir nesildir. 

Onları rükûya varırken ve secde ederken görürsün. Onlar sadece Allah’ın lütuf ve rızasını isterler. Nişanları (tanınma vesileleri) yüzlerindeki secde izleridir…” 

Sahâbe; mallarıyla ve canlarıyla imanlarının bedellerini ödemiş bir topluluktur. 

Peygamber ve onunla aynı inancı paylaşanlar, ( Allah yolunda) mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erecek olanlardır.


 

Sahâbe; iman eden kardeşlerini, kendi nefislerine tercih eden isâr kahramanı bir nesildir. 

Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

 

 

Sahâbe; cenneti hak etmiş ve bununla müjdelenmiş bahtiyar bir cemaattir. 

Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit/ bir değillerdir. İlklerin dereceleri sonradan infak eden ve savaşanların derecelerinden daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) vaat etmiştir. Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı