Advert
Advert
Bu haber 15 Nisan 2018 22:00:14 Tarihinde eklenmiştir. 373 Defa Okundu.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ? Doğum tarihi hakkında bilgiye rastlanmadı ancak Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti. Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi Zeyd el-Hâyl.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kimdir  

Baba Adı : Mühelhil bin Zeyd bin Münhib.

Anne Adı : Kavse bint-i el-Esram.

Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti.

Fiziki Yapısı : Baba yiğit, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu bir zat idi

Eşleri : Ümame bint-i Ebû Nasr.

Oğulları : Miknef, Hureys, Urve.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bilgi yok.

Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi ise; Zeyd el-Hâyl dir.

Lakap ve Künyesi : Ebâ Müknif.

Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 
 

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Hayatı

 

Zeyd bin Mühelhil’in neseb silsilesi şöyledir: Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs, et-Tâi, el-Nebahani dir. Meşhur olan ismi ise Zeydü’l-Hâyl veya Zeyd el-Hâyl dir. Künyesi ise: Ebâ Müknif dir. İbn-i Hacer Nesebini şöyle sayar: Zeyd el-Hâyl bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abdürrudâ bin Efsâ bin el-Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nâbil bin Amr bin el-Ğavs bin Tâi dir.

Hicretin onuncu yılında Beni Tâi temsilcileri Resûlullâh (s.a.v) ile görüşmek üzre Medine’ye geldiler. Temsilcilerin reis ve seyyidleri Beni Nebhanlardan Zeydü’l-Hâyl bin Mühelhil idi. Temsilciler Medine’ye gel-dikleri zaman, Resûlullâh (s.a.v)’de Mescid de bulunuyordu. Temsilciler Mescid’in önünde ve yanında hayvanlarının dizlerini bağladıktan sonra Mescide girdiler. Resûlullâh (s.a.v)’in yanına vardılar.

 
 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Resûlullâh (s.a.v), onlara bakıb: Ben, size hiçbir yararı bulunmayan Uzza’dan Lat’tan ve Allâh’dan başka tapmakta olduğunuz siyah deveden daha hayırlı olanı tavsiye eder-im buyurdular. Zeydü’l-Hâyl: Yâ Resûlallâh! Ben, Sana, dokuz konaklık yerden hayvanımı yora-rak geldim. Gecelerimi uykusuz gündüzlerimi susuz geçirdim dedi.

Resûlullâh (s.a.v):Seni, yamaçlardan ve düzden buraya kadar getiren kalbini imana yaklaştıran Allâh’a hamd olsun!”buyurdu ve Zeyd’in elini avucuna alıb:Sen kimsin? İsmin nedir diye sordu. Zeyd:Ben, Zeydü’l-Hâyl’ım! Şehâdet ederim ki: Allâh’dan başka ilah yoktur. Sende, O’nun kulu ve Resûlüsün dür dedi.

 
 

 


Resulullah Sen, Zeydü’l-Hâyl değil, Zeydü’l Hayr’sin buyurdu.

 

Zeyd’in Zeydü’l-Hâyl, diye anılması atlardan çok iyi anladığı ve onlarla çok uğraştığı içindir. Resûlullâh (s.a.v), Beni Tâi Temsilcilerine İslâmiyet dinini anlatıb Müslüman olmalarını teklif edince onlar Müslüman oldular. Resûlullâh: Arab adamlarından, bana, fazileti anılan hiç biri yoktur ki, yanıma gelince onu hakkında söylenilen fazileti eksik olarak görmüş olmıyayım. Ancak, Zeyd bundan müstesnadır. Ondaki her fazilet bana ulaştırılmış değildir buyurdu.

Ve, kendisine Zeydü’l-Hayr adını taktı. Zeyd’e Feyd ile birlikte iki arazi verdi. Bu hususta bir de ferman yazısı yazdı. Temsilcilerin her birine bahşiş olarak beşer ukiye Zeyde ise on iki ukiye gümüş verildi. Zeydü’l- Hayr, kavminin yanına dönmek üzre Resûlullâh (s.a.v)’in yanından ayrılıp giderken Resûlullâh (s.a.v): Zeydü’l-Hayr, Medine hummasından kurtulmasa da bu kendisinin âleyhinde değildir buyurdu.

Veya:Eğer Zeyd Medine’nin hummasından kurtulursa, artık ona kolay kolay bir şey olmaz, her türlü hastalığı yener

Zeyd, Necd ülkesindeki sulardan Karde suyu başına ulaştığı Ferde diye anılan yerde bulunduğu sırada hummaya tutuldu ve orada vefât etti. Zeyd, vefât edince, Kabisa bin Esved onun üzerine bir yıl boyunca orada kaldı. Sonra devesini eşyaları alıb evine götürdü.

Resûlullâh (s.a.v)’in Feyd ve iki arazi hakkındaki Ferman yazısı da eşya içinde bulunuyordu. Zeyd’in hanımı kocası Zeyd’in deve üzerinde olmadığını görünce, onu ateşle tutuşturdu ve deve yandı. Onunla birlikte Resûlullâh (s.a.v)’in Arazi hakkındaki Ferman yazısı da bulunduğu halde her şeyini ateşe verib yaktı. Bu onun cehâletinden aklının ve dininin kıtlı-ğından ileri gelmişti.

Zeydü’l-Hayr, Ebâ Münkıf künyesini taşırdı. Şair, hatib, baba yiğit, cömert, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu idi. İri ve uzun bir ata biner merkebe binmiş gibi ayakları yerde sürünürdü. Ebû Ömer dedi:Zeydü’l-Hayr, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanından ayrıldığı zaman öldü. Kimine göre Hz.Ömer’in halifeliği döneminde öldü.

 
 

 

Dedi ki: Şair, hatib, şecaatli ve cömert idi. Künyesi Ebu Muknif’dir.

 

Merzübâni dedi ki:Annesinin adı, Kavse bint-i el-Esram idi. veya Küleybe idi. Câhiliye dönemi şairlerinden ve sayılı kahramanlarındandı. Onunla Kâ’b bin Züheyr arasında şiir taşlamaları olmuştur. Şunu o demiştir: Zenginliğine güvenen aldanmıştır! Bâhile bin Ya’sur ve Rikab’da zengindi!” 

Adı geçen sahabinin âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Sahabe Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir ?
Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Miladi 622. yılda Habeşistan’da doğdu. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 80. yıl, Miladi 700. yılda Medine’de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bâki’dedir. Yirmi dört tane oğlu vardı. Kızları : Dört tane kızı vardı. Abdullah bin Ca’fer bin Ebû Talib bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abdimenaf el-Kureyşiy el-Hâşimi’dir.
Şanlıurfa’nın Köpeklerini ilk Havlatan Sahabe Kimdir ?
Şanlıurfa’nın Köpeklerini ilk Havlatan Sahabe Kimdir ?
Şanlıurfa’nın Köpeklerini ilk Havlatan Sahabe Ziyad Bin Hanzaletüt-temimi 1 haftalık detaylıca araştırmalarımızın sonucunda ulaştığımız kısaca bilgilere ulaştık, Şanlıurfa ile inanılmaz anısı olan sahabemiz bakın Şanlırfa da neler yaşamış. Ziyad Bin Hanzaletüt-temimi kimdir ?
Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?
Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?
Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ? Doğum tarihi hakkında bilgiye rastlanmadı ancak Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti. Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi Zeyd el-Hâyl.
Sahabe Mirdas Bin Malik El-eslemi Kimdir ?
Sahabe Mirdas Bin Malik El-eslemi Kimdir ?
Sahabe Mirdas Bin Malik El-eslemi Kimdir kişisel bilgilerine arşivlerde çok fazla rastlayamadık, Ölüm veya doğum yılı hakkında hiç bir bilgi ede edemedik ancak Kabile Neseb ve Soyu: Mirdas bin Malik el-Eslemi olarak bilinmekte
Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?
Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?
Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir Doğum tarihi bilinmese de Mekke’de doğmuştur. Tam emin olmamakla beraber Hicretin 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye savaşında şehid olmuştur. Veya Medine’de eceliyle ölmüştür.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Lebde Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Lebde Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Lebde Kimdir Doğum Tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Kaynaklara göre medine doğumlu olduğu söylenmektedir, Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Lebde bin Amr bin Sa’lebe el-Ensâri Kavkallardan dır.
Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir Medine doğumludur, ancak doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadı,Irak, Suriye ve Anadolu’nun fetihlerine katıldı,Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Abdullah bin Itban el-Emevi el-Ensâriy.
Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir doğum ve ölüm yılı hakkında bilgi olmasada Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.
Sahabe Ala Bin Vehb Kimdir ?
Sahabe Ala Bin Vehb Kimdir ?
Sahabe Ala Bin Vehb Kimdir Tarihi bilinmese de Mekke doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 35. Miladi 655 veya 656 yıllarında Suriye’nin Rakka şehrin de vefat etti Eşleri : Zeyneb bint-i Ukbe bin Ebi Muayt.
​Sahabe Abbad Bin Şurahbil Kimdir ?
​Sahabe Abbad Bin Şurahbil Kimdir ?
Sahabe Abbad Bin Şurahbil Kimdir Bir cahildir, sen ona öğretmedin. Aç idi, ona bir şey yedirmedin!” Sonra emretti ve ona elbiselerini geri verdi. Bazı Çarıklarda geçer
Sahabe Ala Bin Ukbe Kimdir ?
Sahabe Ala Bin Ukbe Kimdir ?
​Sahabe Ala Bin Ukbe Kimdir hayatı ve kendisi hakkında oldukça zayıf bilgilere sahip olan tarih kitapları doğum yılı veya ölüm yılı hakkında herhangi bir bilgi sunamıyor. Araştırmalarımız sonucunda çok kısıtlı bilgilere ulaşmış olsak ta bu bilgileri urfahaberleri.com müdavimleri ile paylaşmaktan onur duyarız.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:04
Güneş
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:37
Advert