Advert
Advert
Bu haber 15 Nisan 2018 22:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ? Doğum tarihi hakkında bilgiye rastlanmadı ancak Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti. Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi Zeyd el-Hâyl.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kimdir  

Baba Adı : Mühelhil bin Zeyd bin Münhib.

Anne Adı : Kavse bint-i el-Esram.

Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti.

Fiziki Yapısı : Baba yiğit, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu bir zat idi

Eşleri : Ümame bint-i Ebû Nasr.

Oğulları : Miknef, Hureys, Urve.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bilgi yok.

Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi ise; Zeyd el-Hâyl dir.

Lakap ve Künyesi : Ebâ Müknif.

Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 
 

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Hayatı

 

Zeyd bin Mühelhil’in neseb silsilesi şöyledir: Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs, et-Tâi, el-Nebahani dir. Meşhur olan ismi ise Zeydü’l-Hâyl veya Zeyd el-Hâyl dir. Künyesi ise: Ebâ Müknif dir. İbn-i Hacer Nesebini şöyle sayar: Zeyd el-Hâyl bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abdürrudâ bin Efsâ bin el-Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nâbil bin Amr bin el-Ğavs bin Tâi dir.

Hicretin onuncu yılında Beni Tâi temsilcileri Resûlullâh (s.a.v) ile görüşmek üzre Medine’ye geldiler. Temsilcilerin reis ve seyyidleri Beni Nebhanlardan Zeydü’l-Hâyl bin Mühelhil idi. Temsilciler Medine’ye gel-dikleri zaman, Resûlullâh (s.a.v)’de Mescid de bulunuyordu. Temsilciler Mescid’in önünde ve yanında hayvanlarının dizlerini bağladıktan sonra Mescide girdiler. Resûlullâh (s.a.v)’in yanına vardılar.

 
 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Resûlullâh (s.a.v), onlara bakıb: Ben, size hiçbir yararı bulunmayan Uzza’dan Lat’tan ve Allâh’dan başka tapmakta olduğunuz siyah deveden daha hayırlı olanı tavsiye eder-im buyurdular. Zeydü’l-Hâyl: Yâ Resûlallâh! Ben, Sana, dokuz konaklık yerden hayvanımı yora-rak geldim. Gecelerimi uykusuz gündüzlerimi susuz geçirdim dedi.

Resûlullâh (s.a.v):Seni, yamaçlardan ve düzden buraya kadar getiren kalbini imana yaklaştıran Allâh’a hamd olsun!”buyurdu ve Zeyd’in elini avucuna alıb:Sen kimsin? İsmin nedir diye sordu. Zeyd:Ben, Zeydü’l-Hâyl’ım! Şehâdet ederim ki: Allâh’dan başka ilah yoktur. Sende, O’nun kulu ve Resûlüsün dür dedi.

 
 

 


Resulullah Sen, Zeydü’l-Hâyl değil, Zeydü’l Hayr’sin buyurdu.

 

Zeyd’in Zeydü’l-Hâyl, diye anılması atlardan çok iyi anladığı ve onlarla çok uğraştığı içindir. Resûlullâh (s.a.v), Beni Tâi Temsilcilerine İslâmiyet dinini anlatıb Müslüman olmalarını teklif edince onlar Müslüman oldular. Resûlullâh: Arab adamlarından, bana, fazileti anılan hiç biri yoktur ki, yanıma gelince onu hakkında söylenilen fazileti eksik olarak görmüş olmıyayım. Ancak, Zeyd bundan müstesnadır. Ondaki her fazilet bana ulaştırılmış değildir buyurdu.

Ve, kendisine Zeydü’l-Hayr adını taktı. Zeyd’e Feyd ile birlikte iki arazi verdi. Bu hususta bir de ferman yazısı yazdı. Temsilcilerin her birine bahşiş olarak beşer ukiye Zeyde ise on iki ukiye gümüş verildi. Zeydü’l- Hayr, kavminin yanına dönmek üzre Resûlullâh (s.a.v)’in yanından ayrılıp giderken Resûlullâh (s.a.v): Zeydü’l-Hayr, Medine hummasından kurtulmasa da bu kendisinin âleyhinde değildir buyurdu.

Veya:Eğer Zeyd Medine’nin hummasından kurtulursa, artık ona kolay kolay bir şey olmaz, her türlü hastalığı yener

Zeyd, Necd ülkesindeki sulardan Karde suyu başına ulaştığı Ferde diye anılan yerde bulunduğu sırada hummaya tutuldu ve orada vefât etti. Zeyd, vefât edince, Kabisa bin Esved onun üzerine bir yıl boyunca orada kaldı. Sonra devesini eşyaları alıb evine götürdü.

Resûlullâh (s.a.v)’in Feyd ve iki arazi hakkındaki Ferman yazısı da eşya içinde bulunuyordu. Zeyd’in hanımı kocası Zeyd’in deve üzerinde olmadığını görünce, onu ateşle tutuşturdu ve deve yandı. Onunla birlikte Resûlullâh (s.a.v)’in Arazi hakkındaki Ferman yazısı da bulunduğu halde her şeyini ateşe verib yaktı. Bu onun cehâletinden aklının ve dininin kıtlı-ğından ileri gelmişti.

Zeydü’l-Hayr, Ebâ Münkıf künyesini taşırdı. Şair, hatib, baba yiğit, cömert, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu idi. İri ve uzun bir ata biner merkebe binmiş gibi ayakları yerde sürünürdü. Ebû Ömer dedi:Zeydü’l-Hayr, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanından ayrıldığı zaman öldü. Kimine göre Hz.Ömer’in halifeliği döneminde öldü.

 
 

 

Dedi ki: Şair, hatib, şecaatli ve cömert idi. Künyesi Ebu Muknif’dir.

 

Merzübâni dedi ki:Annesinin adı, Kavse bint-i el-Esram idi. veya Küleybe idi. Câhiliye dönemi şairlerinden ve sayılı kahramanlarındandı. Onunla Kâ’b bin Züheyr arasında şiir taşlamaları olmuştur. Şunu o demiştir: Zenginliğine güvenen aldanmıştır! Bâhile bin Ya’sur ve Rikab’da zengindi!” 

Adı geçen sahabinin âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir - Doğum Tarihi ve Yeri,Takriben Miladi 605. Yıl. Ölüm Tarihi ve Yeri, Hicri 83. yılda Şam bölgesinde en son vefât eden sahabidir. 83-105 veya 163 yaşlarında vefat ettiği söylenir. hakkında kesin ve açık olarak gerekli bilgi temin edilememiş bir sahabidir.
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah hayatı hakkında bilinen çok rivayet var, Doğum yeri mekke olarak bilinen sahabenin doğum tarihi hakkında bilgi arşivlerde bulunamadı, Bir çok rivayette adı geçen sahabe Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Sahabe Vahşi Bin Harb Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Osman’ın hilâfeti dönemine kadar yaşa-mıştır. Humus’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir.Kabile Neseb ve Soyu : Vâhşi bin Hârb el-Hâbeşi Cübeyr bin Mut-im bin Adiy bin Nevfel bin Abdümenaf el-Kureyşi en-Nevfeli’nin kölesi veya azadlısı idi.
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Doğum Tarihi ve Yeri: Tarih yok, Mekke doğumludur. Muâviye dönemine kadar yaşadı. Kabile Neseb ve Soyu: Vehb bin Zem’a bin el-Esved bin Muttalib bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir hayatı Takriben Miladi 590 da Mekke de doğdu. Hicri 7. Miladi 629 yılında kırk yaşlarında Mû’te Savaşı’nda şehid oldu. Kabile Neseb ve Soyu, Vehb bin Sa’d bin Ebi Serh bin el-Hâris bin Habib bin Ceziyme bin Mâlik bin Hısl bin Âmir bin Lüey el- Kureyşi el-Âmiri dir.
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir Takriben Miladi 588 de Medine’de doğdu.Hicri 43. Miladi 663. yıllarda Medine de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bakidedir,Muhammed bin Mesleme bin Seleme bin Hâlid bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hazrec bin Amr bin Mâlik el-Evs el Ensâri el-Hârisi Beni Abduleşhel’in halifidirler.
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ? Kabile Neseb ve Soyu, Tarık bin Abdullah el-Muharibi olarak bilinmektedir, Muhacirmi veya ensarmı hakkında bilgi olmadığı gibi, Doğum tarihi veya ölüm tarihi hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ? Takriben Miladi 589.yıl, Medine’de doğdu. Hicri 2. yıl Ramazan ayı, Miladi 17 Mart 624 de Bedir de 35 yaşlarında şehid oldu, Kabile Neseb ve Soyu : Avf bin Hâris bin Rifaa bin Hâris bin Sevad bin Mâlik bin Ğanm bin Mâlik bin Neccar el-Ensariy el-Hazreciy el-Neccariy’dir.
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:17
İkindi
15:19
Akşam
17:50
Yatsı
19:05
Advert
 istanbul escort