Advert
Advert
Bu haber 13 Nisan 2018 23:40:59 Tarihinde eklenmiştir.

Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?

Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir doğum ve ölüm yılı hakkında bilgi olmasada Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.

Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?

Baba Adı : Şehab bin Abdullah.

Anne Adı : Huzâ’a’dan bint-i Utbe bin Mes’ud bin Riab.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke’de vefat etmiştir.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bilgi yok.

Muhacir mi Ensar mı : Mekke, 2. Habeşistan, muhacirdir.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.

Lakap ve Künyesi : Cahiliye de adı Abdülcân idi.

Kimlerle Akraba idi : Abdullahü’l-Ekber’in kardeşi Abdurrahman bin Avf’ın amcası oğlu, Abdullah bin Mes’ûd’un da, yeğenidir. 

 
 

 

Abdullah Bin Şihab El-asğar Hayatı

Abdullah bin Şehab (r.a)’a “Abdullahü’l-Asğar”da denilir. İslâm tarihinde Bu isim ile meşhurdur. Neseb silsilesi: Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Hâris bin Zühre bin Kilâb el-Kureyşî ez-Zühri. Birkaç göbekte, Abdurrahman bin Avf (r.a) ile kardeş çocukları olmaktadırlar. Ayrıca, Ashab’dan meşhur Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a)’ında yeğenidir. Diğer taraftan ise, İmam-ı Şâfiî’nin, anne tarafından büyük dedesidir.

Abdullah bin Şehab (r.a), ve kardeşi Abdullah bin Şehab bunlar iki kardeştirler dolaysıyla tanınmaları için birine büyük Abdullah diğerine de Abdullah el-Asğar denilmiştir. İslâm’ın ilk günlerinde İslâm ile müşerref olarak sabikun-u evvelin arasına girmiştir. Müslüman olduğu zaman adı Abdü’l-Can idi. Bu isim Resûlullâh’ın hoşuna gitmeyib Abdullah adı ile değiştirmiştir.

Abdullah bin Şehab (r.a), ikinci Habeşistan hicretinde Habeşistan’a gitmiştir. Bu hicretten, bazı rivâyetlere göre, Habeşistan’dan Mekke’ye geri dönmüş ve fakat Medine’ye hicret etmek kendisine nasib olmamıştır.

Bir başka rivâyette ise; Abdullah bin Şehab Mekke fethinden sonra vefât ettiği bildirilmektedir. Bu rivâyetler içinde en kuvvetli olarak, siyer müellifleri, Habeşistan’dan geri dönmediğini göstermektedirler.

Abdullah bin Şehab’ın hanımı ve çocukları hakkında hiç bir kayda rastlanmadığından isimlerini bildirmek imkânsız olmaktadır. Bu bölümde kendilerinden bahsetmemizin sebebi sabıkun-u evvelinden olması ile birlikte Abdurrahman bin Avf gibi cennetle müjdelenen bir sahabenin yakın akrabası Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a) gibi bir sahabenin yeğeni oluşudur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir - Doğum Tarihi ve Yeri,Takriben Miladi 605. Yıl. Ölüm Tarihi ve Yeri, Hicri 83. yılda Şam bölgesinde en son vefât eden sahabidir. 83-105 veya 163 yaşlarında vefat ettiği söylenir. hakkında kesin ve açık olarak gerekli bilgi temin edilememiş bir sahabidir.
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah hayatı hakkında bilinen çok rivayet var, Doğum yeri mekke olarak bilinen sahabenin doğum tarihi hakkında bilgi arşivlerde bulunamadı, Bir çok rivayette adı geçen sahabe Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Sahabe Vahşi Bin Harb Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Osman’ın hilâfeti dönemine kadar yaşa-mıştır. Humus’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir.Kabile Neseb ve Soyu : Vâhşi bin Hârb el-Hâbeşi Cübeyr bin Mut-im bin Adiy bin Nevfel bin Abdümenaf el-Kureyşi en-Nevfeli’nin kölesi veya azadlısı idi.
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Doğum Tarihi ve Yeri: Tarih yok, Mekke doğumludur. Muâviye dönemine kadar yaşadı. Kabile Neseb ve Soyu: Vehb bin Zem’a bin el-Esved bin Muttalib bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir hayatı Takriben Miladi 590 da Mekke de doğdu. Hicri 7. Miladi 629 yılında kırk yaşlarında Mû’te Savaşı’nda şehid oldu. Kabile Neseb ve Soyu, Vehb bin Sa’d bin Ebi Serh bin el-Hâris bin Habib bin Ceziyme bin Mâlik bin Hısl bin Âmir bin Lüey el- Kureyşi el-Âmiri dir.
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir Takriben Miladi 588 de Medine’de doğdu.Hicri 43. Miladi 663. yıllarda Medine de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bakidedir,Muhammed bin Mesleme bin Seleme bin Hâlid bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hazrec bin Amr bin Mâlik el-Evs el Ensâri el-Hârisi Beni Abduleşhel’in halifidirler.
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ? Kabile Neseb ve Soyu, Tarık bin Abdullah el-Muharibi olarak bilinmektedir, Muhacirmi veya ensarmı hakkında bilgi olmadığı gibi, Doğum tarihi veya ölüm tarihi hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ? Takriben Miladi 589.yıl, Medine’de doğdu. Hicri 2. yıl Ramazan ayı, Miladi 17 Mart 624 de Bedir de 35 yaşlarında şehid oldu, Kabile Neseb ve Soyu : Avf bin Hâris bin Rifaa bin Hâris bin Sevad bin Mâlik bin Ğanm bin Mâlik bin Neccar el-Ensariy el-Hazreciy el-Neccariy’dir.
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:17
İkindi
15:19
Akşam
17:50
Yatsı
19:05
Advert
 istanbul escort