Advert
Advert
Bu haber 13 Nisan 2018 23:40:59 Tarihinde eklenmiştir. 711 Defa Okundu.

Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?

Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir doğum ve ölüm yılı hakkında bilgi olmasada Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.

Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?

Baba Adı : Şehab bin Abdullah.

Anne Adı : Huzâ’a’dan bint-i Utbe bin Mes’ud bin Riab.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke’de vefat etmiştir.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bilgi yok.

Muhacir mi Ensar mı : Mekke, 2. Habeşistan, muhacirdir.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.

Lakap ve Künyesi : Cahiliye de adı Abdülcân idi.

Kimlerle Akraba idi : Abdullahü’l-Ekber’in kardeşi Abdurrahman bin Avf’ın amcası oğlu, Abdullah bin Mes’ûd’un da, yeğenidir. 

 
 

 

Abdullah Bin Şihab El-asğar Hayatı

Abdullah bin Şehab (r.a)’a “Abdullahü’l-Asğar”da denilir. İslâm tarihinde Bu isim ile meşhurdur. Neseb silsilesi: Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Hâris bin Zühre bin Kilâb el-Kureyşî ez-Zühri. Birkaç göbekte, Abdurrahman bin Avf (r.a) ile kardeş çocukları olmaktadırlar. Ayrıca, Ashab’dan meşhur Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a)’ında yeğenidir. Diğer taraftan ise, İmam-ı Şâfiî’nin, anne tarafından büyük dedesidir.

Abdullah bin Şehab (r.a), ve kardeşi Abdullah bin Şehab bunlar iki kardeştirler dolaysıyla tanınmaları için birine büyük Abdullah diğerine de Abdullah el-Asğar denilmiştir. İslâm’ın ilk günlerinde İslâm ile müşerref olarak sabikun-u evvelin arasına girmiştir. Müslüman olduğu zaman adı Abdü’l-Can idi. Bu isim Resûlullâh’ın hoşuna gitmeyib Abdullah adı ile değiştirmiştir.

Abdullah bin Şehab (r.a), ikinci Habeşistan hicretinde Habeşistan’a gitmiştir. Bu hicretten, bazı rivâyetlere göre, Habeşistan’dan Mekke’ye geri dönmüş ve fakat Medine’ye hicret etmek kendisine nasib olmamıştır.

Bir başka rivâyette ise; Abdullah bin Şehab Mekke fethinden sonra vefât ettiği bildirilmektedir. Bu rivâyetler içinde en kuvvetli olarak, siyer müellifleri, Habeşistan’dan geri dönmediğini göstermektedirler.

Abdullah bin Şehab’ın hanımı ve çocukları hakkında hiç bir kayda rastlanmadığından isimlerini bildirmek imkânsız olmaktadır. Bu bölümde kendilerinden bahsetmemizin sebebi sabıkun-u evvelinden olması ile birlikte Abdurrahman bin Avf gibi cennetle müjdelenen bir sahabenin yakın akrabası Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a) gibi bir sahabenin yeğeni oluşudur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Cüâyl Bin Süraka
Cüâyl Bin Süraka
Kaynaklarda adı Cüâyl, Cuâl, Ciâl, veya Cûffal gibi farklı şekillerde geçmektedir, genlellikle onun ismi, Cüâyl bin Süraka el-Damri, veyahutta Cüâyl bin Süraka el-Ğifari olarak geçmektedir.
Cüveyriye Bint-i Hâris Bin Ebî Dırâr
Cüveyriye Bint-i Hâris Bin Ebî Dırâr
Cüveyriye bint-i Hâris bin Ebi Dırâr (r.a) validemiz, takriben Miladi 605. yılda, Nübüvvetten beş yıl önce, Müreysi Kuyusu denilen Mekke ile Medine arasında ki Beni Mustalık Oğulları yurdunda dünyaya ğelmiştir
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:29
Öğle
12:43
İkindi
15:20
Akşam
17:44
Yatsı
19:03
Advert
 Yandex.Metrica