Advert
Advert
Bu haber 07 Ocak 2019 13:40:40 Tarihinde eklenmiştir. 589 Defa Okundu.

Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib

Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.

Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib

Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib Kimdir?

Baba Adı : Zübeyr bin Abdülmuttalib.
Anne Adı : Âtike bint-i Ebi Vehb, bin Amr, bin Aiz, bin İmran, bin Mahzum’dur.
Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke doğumludur.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Fiziki Yapısı : Oldukça kilolu idi.
Eşleri : Mikdad bin Amr, (bin Esved.)
Oğulları : Abdullah,
Kızları : Kerime.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Mekke, Medine, Muhacir dir.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 11 tane.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşiye el-Haşimiye.
Lakap ve Künyesi : Ümmü Abdullah, Ümmü Hakim.
Kimlerle Akraba idi : Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’ın kızı Mikdad bin Esved’in hanımı, Abdullah ve Ümmü Hâkem’in bacıları dır.

 

Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib Hayatı:


Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı. oğlu Abdullah Cemel Vak’ası’nda Hz.Âişe (r.a)’ın tarafında yer aldı ve Cemel Savaşı’nda şehid edildi.
Mikdâd bin (Amr) Esved, Mekke’den Medine’ye gelince bir gün Abdurrahman bin Avf, Mikdâd’a niçin evlenmediğini sormuş, o da onun kızıyla evlenmek istediğini söyleyince Abdurrahman bin Avf, bu teklife çok öfkelenip çok ağır sözler söylemişti.
Bu durumu öğrenen Resûlullâh (s.a.v), Mikdâd bin Amr’ı teselli etti. Onu amcası Zübeyr’in kızı Dubâa ile evlendirdi. Mikdâd, bundan sonra çok beğendiği Haşim oğulları âilesine damad olmuş, Resûlullâh (s.a.v)’in amcası Zübeyr’in kızı Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a), ile evlenme şerefine ermişti.
Mikdad’ın vefatından sonra Dubâa, Resûlullah’ın dayısının torunu olan Abdurrahman bin el-Esved bin Abdüyeğus ile evlenmiştir.

 

Mekke’de ilk Müslüman olan hanım sahabilerden Dubaâ anlatır:

Mikdâd, iki üç günde bir halk defi hacet için şehir dışına gidiyordu. O zaman açlıktan insanlar develer gibi büyük abdest yapıyorlardı. Bir gün Mikdâd’da def-i Hacet için çıkmış Hacebe‘ye (Ğarkad’da bir yer) kadar varmıştı. Defi hacet, için bir harabeye girip çömeldiğinde, büyük bir erkek fare yuvasından bir dinar çıkarmış. Arkasından bir dinar, bir dinar, daha derken onyedi dinara tamamlamış.
Mikdâd’da bunları alıp Resûlullâh (s.a.v)’e, getirdi. Olanları anlattı.
Resûlullâh (s.a.v):
Elini farenin deliğine mi soktun diye sordu.
Mikdâd bin Amr (r.a):
Seni Hak din ile gönderene yemin ederim ki, hayır dedi.
Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular:
Bu maldan dolayı sana zekât düşmez. Malının bereketini gör
Bu paralar o kadar bereketlendi ki, daha hepsi harcanıp bitmeden Mikdâd’ın evinde gümüş kaplar gördüm
Dubâa bint-i Zübeyr (r.a)’da kocası Mikdâd gibi kiloluydu.
Hz.Âişe (r.a) şöyle dedi:
Resûlullâh (s.a.v), Amcası kızı Zübeyr bin Abdülmuttalib’in kızı Dubâa’nın yanına gitmişti. Dubâa dedi ki:
Ey Allâh’ın Resûlü; ben hacca gitmek istiyorum, ama (kilom dan dolayı) rahatsızım
Resûlullâh (s.a.v):
Hacca git, ama:
Yâ Rabbi, beni alıkoyduğun yer, haccı terk edeceğim yerdir, diye şart koş
Dubâa’nın Resûlullâh (s.a.v)’den on bir tane hadis rivâyetleri vardır. Kendisinden İbn-i Abbas, Hz.Âişe, Cabir bin Abdullah, Enes bin Mâlik, kızı Kerime, İbn-i Müseyyeb, el-A’rec, ve Urve bin Zübeyr rivâyet ettiler. Hadisleri Ebû Dâvûd Tirmizi ve Nesâi’de tahric edilmiştir.
Hangi tarihte ve nerede vefat ettiğine dair elimizde bilgi yoktur.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
Advert
 Yandex.Metrica