Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 14:44:00 Tarihinde eklenmiştir. 493 Defa Okundu.

Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl

Cüveyriye bint-i Ebi Cehl, Mekke’de dünyaya geldiği rivâyet edilir. Ancak doğum tarihi bilinmemektedir. Babası: Amr bin Hişam diğer namıyla ise, Ebû Cehl’dir. Annesi: Erva bint-i Ebû’l İs bin Ümeyye bin Abdüşems’tir

Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl

Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl  Kimdir?Baba Adı : Amr bin Hişam, Ebû Cehl.
Anne Adı : Erva bint-i Ebû’l İs bin Ümeyye bin Abdü-şems’tir.
Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : 1-Attab bin Esid 2-Ebân bin Sa’id el-As.
Oğulları : Abdurrahman.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Cüveyriye bint-i Ebî Cehil Amr bin Hişam bin Muğire bin Abdullah bin Amr bin Mahzum el-Kureyşî el-Mahzumi.
Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
Kimlerle Akraba idi : Ebû Cehl’in kızı, Hâris bin Hişâm’ın yeğeni, İkrime bin Ebi Cehl’in kız kardeşidır.

 

Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl  Hayatı

 


Cüveyriye bint-i Ebi Cehl, Mekke’de dünyaya geldiği rivâyet edilir. Ancak doğum tarihi bilinmemektedir. Babası: Amr bin Hişam diğer namıyla ise, Ebû Cehl’dir. Annesi: Erva bint-i Ebû’l İs bin Ümeyye bin Abdüşems’tir. Nesebi ise; Cüveyriye bint-i Ebû Cehl Amr bin Hişam bin Muğire bin Abdullah bin Amr bin Mahzum el-Kureyşî el-Mahzumi’dir. Amcası sahabe den Hâris bin Hişâm, Abisi ise İkrime bin Ebû Cehl’dır.
 

Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl Evliliği:


Cüveyriye bint-i Ebû Cehl, bin Hişâm el-Kureyşi’dir. Resûlullâh’a biat eden hanım sahâbiyelerdendir. Allâh Resûlü’nün en büyük düşmanı olan Ebû Cehl’in kızıdır. İsminin Cemile olduğu da söylenmiştir. Hz.Ali onu, Hz.Fâtıman’nın üstüne almak istemiş, ama Resûlullâh (s.a.v):
Allâh Resûlü’nün kızı ile Allâh düşmanının kızı aynı nikâh altında birleştirilemez diyerek bu evliliğe mani olmuştu.
Daha sonra onu Mekke valisi Attâb bin Esid aldı.
Mus’ab bin Zübeyr andı: Resûlullâh, Ali’nin Fâtıma’nın üstüne, Ebû Cehl’in kızı Cüveyriye bint-i Ebi Cehl’i almasına razı olmayınca, derhal Attâb onunla evlendi ve o kadın ona oğlu Abdurrahman bin Attab’ı dünyaya getirdi.
Mekke valisi Attab bin Esid’den sonra Ebân bin Said el-As bin Ümeyye ile evlenmiştir.
Cüveyriye (r.a)’nın hayatı hakkında elimizde bundan fazla bilgi bul-unmamakla beraber, onun rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerede ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair hiç bir bilgi bulunmamaktadır.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica