Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 13:11:27 Tarihinde eklenmiştir. 475 Defa Okundu.

Cündeb Bin Damre El-leysi Hayatı

Cündeb bin Damre el-Leysi (r.a), Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğuna dair elimizde bilgi bulunmamaktadır. Oldukça zengin ve çokça yaşlanmış olan Mekkeli Müslümanlardandı. Mekke’de otururdu. Dört tane oğlu vardı.

Cündeb Bin Damre El-leysi Hayatı

Cündeb Bin Damre El-leysi Kimdir?


Baba Adı : Damre el-Leysi.
Anne Adı : Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke doğumludur.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 3. yıl Mekke dışında vefat etti.
Fiziki Yapısı : A’ma bir zat idi.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : 4 oğlu vardı.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Yok.
Muhacir mi Ensar mı : İhtilaflı dır.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Cündüb bin Damre bin Ebi’l-Ays Leys’i Sülâlesinden â’mâ ve zengin bir zat idi.
Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.
 

Cündeb Bin Damre El-leysi Hayatı:


Cündeb bin Damre el-Leysi (r.a), Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğuna dair elimizde bilgi bulunmamaktadır. Oldukça zengin ve çokça yaşlanmış olan Mekkeli Müslümanlardandı. Mekke’de otururdu. Dört tane oğlu vardı.
Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihada katılmayıp yurt-larında oturub kalanlarla, Allâh yolunda mallarıyla, canlarıyla, cih-ad edenler bir olamazlar. Allâh, mallarıyla ve canlarıyla cihad eden-leri cihada katılmayıb yurdlarında oturub kalanlara derece itibarıyla üstün tutmuştur. Gerçi, Allâh her ikisine de cenneti vaâd etmiştir. Bununla beraber, Allâh, mücahidleri cihada katılmayıb yurdlarında oturub kalanlara karşı büyük sevabla üstün tutmuştur.
Ondan, onlar için derece derece rütbeler, bağışlanma ve acıma vardır. Allâh, çok bağışlayan, ve çok acıyandır.
Melekler, kendilerine yazık eden kimselere canlarını alırken:
Ne işte idiniz diyecekler.
Onlar:
Biz, yeryüzünde zayıf ve güçsüzdük diyecekler.
Melekler, onlara:
Allâh’ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler.
İşte, onların barınak yeri cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.
Ancak, zayıf ve güçsüz olan hiçbir şeye gücü yetmeyen ve hicret etmeye bir imkan yol bulamayan erkekler, kadınlar, ve çocuklar bundan müstesnadırlar. Allâh’ın onları affetmesi umulur. Allâh, affı ve bağışlaması çok olandır.
 

Âyetleri nazil olduktan sonra Cündeb bin Damre, el-Leysi:


Allâh’ım Sen, mazeret ve delillerini tebliğ ettin. Benim için ne bir mazeret sebebi var ne de mazeret delili. Allâh’ım beni müşriklerin yurdundan çıkar, hicret yurduna Muhacirlerle Ensâr’ın toplandıkları yurda eriştir de, Resûlü’nün yanında bulunayım, ve, O’na yardım edeyim diyerek yalvardı.
Cündeb bin Damre, Bedir Ğazası’ndan sonra hastalandı. Oğullarına
Beni Mekke’den çıkarınız dedi.
Oğulları:
Seni nereye, ne tarafa götürelim dediler.
Cündeb bin Damre eli ile Medine’ye doğru işaret etti. Medine’ye hicret etmek istiyordu.
Beni, hicret yoluna taşıyınız. Ben, Resûlullâh (s.a.v)’in yanında bulunacağım dedi.
Oğulları onu bir hayvana bindirip yola çıkardılar. Ten’im mevkiine. Başka bir rivayette Ğıfar oğullarının Mekke’ye on mil, uzaklıktaki su çukurlarına eriştikleri zaman vefat etti.
Cündeb bin Damre (r.a)’in böyle Medine’ye erişemeden yolda vefat ettiğine bakılarak kendisinin hicret etmiş ve hicret sevabına erişmiş sayılıp sayılmayacağı bazı sahabeler arasında konuşulmaya başlayınca Yüce Allâh indirdiği Âyeti Celile de şöyle buyurdu :
Allâh yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer ve bolluk imkanı bulur. Kim, Allâh ve Resûlü uğrunda hicret ederek evinden çıkarda sonra kedisine ölüm yetişirse artık Onun Mükafatı Allâh’a düşer. Allâh’da çok bağışlayıcıdır
 

Başka bir rivayette ise Said bin Cübeyr anlatıyor.


Müminlerden özür sahibi olmaksızın, evlerinde kalanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar
Ayeti nâzil olunca Mekke’de kalan fakir Müslümanlar bu âyeti ruhsat kabul ettiler.
Melekler, kendi nefislerine zulmedenlerin canlarını aldıkları zaman diyecekler ki:
Siz ne halde idini
Onlarda Cevab vererek
Biz yeryüzünde zayıf ve kuvvetsiz kimselerdik diyecekler.
Melekler onlara tekrar:
Yüce Allâh’ın arzı geniş değil miydi, siz de hicret edeydiniz diyecekler.
Bunlar, yurtları cehennem olanlardır. Cehennem ne kötü bir konaktır
Bunun üzerine:
Bu tüyler ürpertici bir âyet dediler.
 

Ayetin Nazil Olması

:
Daha sonra şu âyet nazil oldu
Hicret için yol ve çare bulamayan erkek, kadın, çocuk bütün zayıflar müstesnadır
Bunun üzerine Cündeb bin Damre, bin Ebi’l-Ays, Leys sülâlesinden âmâ ve zengin olan bir zattı
Her ne kadar â’mâ isem de, bir çaresini bulacağım, malım ve arkadaşım da var. Beni deveme bindirin dedi.
Deveye bindirildi. Ağır ağır yola devam revan oldu. Ayrıca, o sırada hasta idi. Ten’im mevkiinde vefat etti. Ten’im mescidinin yanına defn edildi. Bu hâdise üzerine şu âyet nâzil oldu:
Kim, Allâh yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak nice bereketli yerler bulur, bolluğa kavuşur. Allâh ve Resûlullâh yolunda yurdundan çıkıb hicret ederek, yolda vefat edenlerin mükâfatı Allah katındadır. Allah ise, affedici ve esirgeyicidir âyetleri nazil oldu. 
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica