Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 12:25:24 Tarihinde eklenmiştir. 470 Defa Okundu.

Sahabe Cüleybib

Cüleybib (r.a) hakkında hiçbir bilgi yoktur. Onun Ensâr’dan olduğu söylenir. Onun hakkında rivâyet edilen sadece şu kısa anlatılır. Cüleybib Bekârdı, Resûlullâh (s.a.v)’de onu evlendirmek istedi. Ensâr’dan birinin kızına tâlibli oldu. Resûlullâh’ın gönderdiği sahâbi: Annesiyle bir konuşayım dedi. O sahâbe hanımının yanına giderek Resûlullâh (s.a.v)’in kızlarını istediğini söyledi.

Sahabe Cüleybib

Cüleybib Kimdir?


 Baba Adı : Bilgi yok.
 Anne Adı : Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cüleybib, onun Ensâr’dan olduğu söylenir.
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.
 

Cüleybib Hayatı:Cüleybib (r.a) hakkında hiçbir bilgi yoktur. Onun Ensâr’dan olduğu söylenir. Onun hakkında rivâyet edilen sadece şu kısa anlatılır. Cüleybib Bekârdı, Resûlullâh (s.a.v)’de onu evlendirmek istedi. Ensâr’dan birinin kızına tâlibli oldu.
Resûlullâh’ın gönderdiği sahâbi:
Annesiyle bir konuşayım dedi.
O sahâbe hanımının yanına giderek Resûlullâh (s.a.v)’in kızlarını istediğini söyledi.
Kadın
Memnuniyetle dedi
Kadın kızını, Resûlullâh (s.a.v)’in kendisi için istediğini zannetmiş, sonradan Cüleybib (r.a) için olduğunu öğrenince:
Hayır diyerek veremeyeceğini söyledi.
Bütün bunları duyan kızı
Allâh’ın Resûlünü mü reddediyor sunuz Beni, Cüleybib’e verin. Çünkü Resûlullâh hiçbir zaman benim zararımı istemez
Diyerek Resûlullâh (s.a.v)’e olan bağlılığını gösterdi. Bunun üzerine sahâbi, Resûlullâh (s.a.v)’in yanına geldi. Kızlarını Cüleybib’e vereceklerini söyledi. Hazırlıklar tamamlandı düğün yapıldı.
 

Cüleybib Şehadeti:


Düğünden çok az bir zaman sonra Resûlullâh (s.a.v) gâzaya çıkmak için hazırlıklar yapıyordu. Cüleybib yeni evli olsa da cihad ordusundan geri kalamazdı. Cüleybib Resûlullâh (s.a.v)’in davetine hemen icabet etti. Bu savaşta kahramanca savaştı Sonunda şehâdet mertebesine kavuştu. Gazâ bittiğinde Resûlullâh (s.a.v)
Cüleybib nerede Onu göremiyorum araştırın buyurdu.
Sahabiler aradılar. Onu yedi müşrikin arasında buldular. Cüleybib onları öldürmüş, sonra da şehid olmuştu. Gelib Resûlullâh (s.a.v)’e haber verdiler Resûlullâh (s.a.v), onun yanına gitti. Üç defa
Bu yatan bendendir ben de ondanım buyurdu.
Sonra da onu eliyle defnetti. Cüleybib (r.a)’in hanımı kocasının yolunu gözlüyordu. Şehid olduğunu öğrenince
Şehid hanımı olduğum için şükürler olsun deyib, Cenab-ı Hakk’a şükretti. Hele Resûlullâh (s.a.v)’ın kendisine
Allâh’ım, onun üzerine hayırlar yağdır. Hayatı boyunca sıkıntı yüzü gösterme şeklindeki duâsına mazhar olunca dünyalar kendinin oldu. Bu duâ sebebiyle herkes bu kadına ğıbta ile bakardı. Yardımlarını, alâkalarını esirgemezdiler.
 

Başka bir rivâyette ise; Ebû Berzet’el Eslemi (r.a) anlatıyor:


Cüleybib, kadınların arasına girer, onlarla şakalaşırdı.
Karıma
Sakın Cüleybib’i yanınıza sokmayın Yoksa karışmam dedim.
Ensâr’dan bir aile dul kalan bir kadın olunca Resûlullâh (s.a.v)’in bu kadın ile evlenib evlenmeyeceğini öğrenmeden onu asla evlendirmezlerdi. Resûlullâh (s.a.v) bir gün Ensâr’dan birine:
Kızını istiyorum dedi.
O da:
Peki, baş üstüne, memunniyetle yâ Resûlullâh dedi.
Yalnız onu kendim için istemiyorum deyince, adam
Kim için istiyorsunuz? Yâ Resûlallâh diye sordu.
Resûlullâh (s.a.v):
Cüleybib için cevabını verdi.
Adam:
Annesi ile bir konuşayım dedi.
Karısına:
Kızı Resûlullâh (s.a.v) istiyor dedi.
Olur, memnuniyetle dedi.
Adam:
Kendisine değil, Cüleybib’e istiyor dedi.
Kadın:
Cüleybib’e mi Cüleybib’e mi Hayır kızımı asla ona veremem dedi. Adam durumu Resûlullah (s.a.v)’e bildirmek için tam kalkacağı sırada kızı:
Beni kim istiyor diye sordu. Annesi durumu anlattı.
Kız:
Allâh’ın Resûlü (s.a.v)’i mi kırıyosunuz Beni Cüelybib’e verin, çünkü Resûlullâh (s.a.v) hiçbir zaman benim zararımı istemez dedi.
Adam durumu Resûlullâh (s.a.v)’e bildirdi:
Tamam dedi.
Böylece o kızla Cüleybib’in nikahını kıydılar. Bu olayı takib eden günlerde Resûlullâh (s.a.v), bir savaşa çıktı. Savaştan muvaffakiyetle döndükten sonra
Kaybınız var mı diye sordu.
Hayır diye cevab verdiler.
Fakat, ben Cüleybib’i göremiyorum. Onu bir arayın buyurdular.
Cüleybib’i, yedi kişinin yanında şehid olmuş vaziyyette buldular.
Yâ Resûlallâh İşte yedi kişiyi öldürmüş sonra da şehid olmuş dediler.
Resûlullâh (s.a.v), hemen yanına gelerek:
Yedi kişi öldürdü, sonra da onu şehid ettiler dedi ve iki üç defa 
Bu yatan bendedir, ben de ondanım buyurdu.
Sonra da onu kolları üzerine alarak kazılan mezara koydu.
Riyâvetlerde Cüleybib’in naşının yıkandığına hiç rastlanmamıştır.
Sâbit:
Ensâr kadınları arasında bundan daha itibarlı bir dul yoktu der.
Ebû Talha’nın torunu İshak bin Abdullah, Sabit’e:
Resûlullâh (s.a.v), ona nasıl dua ettin diye sordu.
Allah’ım, onun üzerine hayırlar yağdır. Hayatı boyunca sıkıntı yüzü gösterme!”diye dua etti dedi ve sonra Ensâr’dan hiçbir kadına bu dua kadar itibar edilmediğini söyledi.
Sâbit’ın şu sözü de kaydedilir
Ensâr kadınları arasında ondan daha çok infak eden bir kadın yoktu
Bütün bu hadiseler, Cüleybib (r.a)’ın fazileti ve Resûlullâh (s.a.v) nezdindeki değerini ifâde etmektedir. Cüleybib (r.a) hakkında buradaki malumatın dışında fazla bir bilgiye sahib değiliz. Kaynaklar Cüleybib (r.a) hakkında bundan başka bir bilgi vermemektedir.
İbn-i Abdilber onun biyoğrafisindeki hikayeyi anlatırken hakkında şu âyetin nazil olduğunu söylemiştir
Allâh ve Resûlullâh bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz

İbn-i Hacer der ki:


Gerek Enes’in gerekse Ebû Berze’nin hadislerinin vasledilmiş tariklerinden hiç birinde bunu görmedim
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:59
Güneş
06:21
Öğle
12:39
İkindi
16:03
Akşam
18:46
Yatsı
20:01
Advert
 Yandex.Metrica