Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 17:23:14 Tarihinde eklenmiştir. 445 Defa Okundu.

Cemile Bint-i Sâbit

Ümmü Âsım Cemile bint-i Sâbit bin Ebi’l-Aklah el-Ensâriyye hic-retten hemen sonra Medine’de Resûlullâh (s.a.v)’e biat eden ilk on kadın sahâbiyeden biridir. Cemile bint-i Sâbit (r.a), Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi belli değildir.

Cemile Bint-i Sâbit

Cemile Bint-i Sâbit Kimdir?


 Baba Adı : Sâbit bin Ebi’l-Aklah.
 Anne Adı : Şemûs bint-i Ebû Âmir,
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Hz.Ömer İbn-i Hattab, ondan boşandıktan sonra Yezid bin Câriye ile evlendi.
 Oğulları : Hz.Ömer’den Asım, Yezid bin Câriyeden Abdurrahman adlarında iki oğlu vardı.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr kadınlarındandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : (Asiye) Cemile bint-i Sâbit bin Ebî Aklah bin İsmet bin Avf bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs. Üsdü’l Ğabe’ye göre ise Cemile bint-i Sâbit bin Ebî Eklah Kays bin İsmet bin Nu’man bin Mâlik bin Ümeyye bin Dübeyah bin Zeyd bin Mâlik bin Avf bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensâriy el-Evsi sonra Dübai’dır.
 Lakap ve Künyesi : Ümmü Âsım,
 Kimlerle Akraba idi : Asım bin Sâbit’in kız kardeşidir.
 

Cemile Bint-i Sâbit HayatıÜmmü Âsım Cemile bint-i Sâbit bin Ebi’l-Aklah el-Ensâriyye hic-retten hemen sonra Medine’de Resûlullâh (s.a.v)’e biat eden ilk on kadın sahâbiyeden biridir. Cemile bint-i Sâbit (r.a), Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi belli değildir. Resûlullâh (s.a.v)’ın seriyye komutanlarından Âsım bin Sâbit bin Ebi’l-Aklah’ın kız kardeşidir. Resûlullâh, Medine’ye hicret edince annesi Şemûs bint-i Ebû Âmir’le birlikte Resûlullâh (s.a.v)’e giderek biat etti. O zamanlar adı Âsiye idi Resûlullâh ona Cemile ismini verdi. Başka bir rivâyete göre ise hicretin yedinci yılında Hz.Ömer ile evlenince adının değiştirilmesini bizzat kendisi istedi. Hz.Ömer de adını Cemile’ye çevirdi.
Ancak Hz.Ömer’in Cemile adında bir câriyesi bulunduğu için:
Bana câriyenin adını mı veriyorsun diye Hz.Ömer’e çıkıştı.
Resûlullâh (s.a.v)’e giderek kocasıyla aralarında geçen bu olayı O’na anlattı. Resûlullâh (s.a.v)’de Cemile ismini güzel bulunca bu isme razı oldu. Cemile’nin Hz.Ömer ile olan evliliğinden Âsım bin Ömer adında bir oğlu oldu. Bundan sonra Ümmü Âsım künyesiyle anıldı. Daha sonraları Hz.Ömer ile aralarında şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandılar. Cemile daha sonra Yezid bin Câriye ile evlendi. Bu evlilikten de Abdurrahman adındaki oğlu doğdu. Cemile bint-i Sâbit’in ne zaman ve nerede vefât ettiği ise bilinmemektedir.
Burada şuna dikkat etmek gerekir:عَــا صِــيـَة Ayn ve Sad ile yazılan Âsiye, isyankâr kadın manasına gelir. Fakat, elif ve sin ile yazılan Âsiye: اَسِــيـَـة İsmi ise: kadın doktor, uzun sütun, yüksek bina gibi manalara gelir. Bu ise İslâmi anlayışa göre manası hoş olan bir isimdir. İkisini biri birine karıştırmamak lazımdır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica