Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 16:45:54 Tarihinde eklenmiştir. 415 Defa Okundu.

Cemil Bin Ma’mer Hayatı

Ebû Ma’mer, Cemil bin Ma’mer bin Habib el-Kureyşi el-Cumahi, İslâmiyetten önce babasıyla birlikte katıldığı Ficâr Savaşı’na katıldığı rivâyet edilir. Cemil’ü-Büseyne diye tanınan meşhur Arab şairi Cemil bin Abdullah bin Ma’mer, el-Uzri ile bir ilgisi yoktur. Cemil bin Ma’mer Hz.Ömer (r.a)’in Müslüman olduğunu Mekkeliler’e ilan etmesiyle tanınır Hz.Ömer bu olayı şöyle anlatır:

Cemil Bin Ma’mer Hayatı

Cemil Bin Ma’mer Kimdir?


 Baba Adı : Ma’mer bin Habib.
 Anne Adı : Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Ömer devrinde yüz yaşlarında vefat etti.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok,
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Mekke fethi, Huneyn, ve Mısır’ın fethi.
 Muhacir mi Ensar mı : Mekkeli dir. Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cemil bin Ma’mer bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah el-Kureyşi el-Cumahi.
 Lakap ve Künyesi : Ebû Ma’mer,
 Kimlerle Akraba idi : Süfyân bin Ma’mer’in kardeşidir.
 

Cemil Bin Ma’mer Hayatı


Ebû Ma’mer, Cemil bin Ma’mer bin Habib el-Kureyşi el-Cumahi, İslâmiyetten önce babasıyla birlikte katıldığı Ficâr Savaşı’na katıldığı rivâyet edilir. Cemil’ü-Büseyne diye tanınan meşhur Arab şairi Cemil bin Abdullah bin Ma’mer, el-Uzri ile bir ilgisi yoktur. Cemil bin Ma’mer Hz.Ömer (r.a)’in Müslüman olduğunu Mekkeliler’e ilan etmesiyle tanınır Hz.Ömer bu olayı şöyle anlatır:
Kendi kendime:
Müslüman olan halkı dövüyorlar. Beni ise, hiç kimse inancımdan dolayı dövmüyor neden geri döndüm.
Yolda bana bir adam:
Sen, müşriklere âlenen Müslüman olduğunu ilân edip, duyurmak mı istiyorsun dedi.
Bende:
Evet dedim.
O da bana:
Bak Kureyşiler Kâbe’nin yanındaki, Hatm, Hicr’i İsmail duvarının yanında oturdukları sırada, sır saklamayı hiç bilmeyen filan dedikoducu adama git ve ona:
Bu söyleyeceklerim gizli sırdır. İkimizin arasında kalsın! Demeyi tembih et, ve ona:
Ben Müslüman oldum De, yeter. Çünkü onun sır sakladığı, pek az görülmüştür dedi.
Bu kişiyi Hz.Ömer’in oğlu. Abdullâh İbn-i Ömer (r.a) şöyle tanıtır:
O dedikoducu kişiye, Kureyş’in en çok söz gezdireni Cemil bin Ma’mer el-Cumahi! Denilir di. (İbn-i Ömer o günlerde henüz çocuktu.)
Bunun üzerine, babam Ömer, onun yanına gitti. Ben de arkasından gittim. Babam ona:
Cemil ! Cemil! Yâ Cemil! Biliyor musun Ben Müslüman oldum. Muhammed’in Dinine girdim. Fakat, bunu, aramızda sır olarak sakla Olur mu demeye kalmadı.
Adam, hemen ayağa kalktı ve aceleyle ridasını sürükleyerek, o önde babam arkada gittiler. Ben de arkadan takip ettim. Mescid-i Hârem’e girdiler. O sırada müşrikler, ileri gelenleriyle birlikte, Kâbe’nin etrafında toplanmış oturuyorlardı. Cemil bin Ma’mer el-Cumahi duramadı. Hemen Kâbe’nin kapısı önünde ayağa kalktı. Avazının çıktığı kadar bağırdı.
Ey Kureyş cemâati dinleyin! Haber veriyorum! Ömer İbn-i Hattab dininden çıkmış. Başka bir dine girmiştir
Bunu duyan Kureyşiler ve onların ilerde gelenleri, hayretle
Ne diyorsun be adam dediler.
Babam Ömer ise:
O yalan söylüyor deyince, Kureyş kavmi derin bir nefes aldı.
Hâ ne bilelim dediler.
Hemen babam Ömer İbn-i Hattab:
Ey Kureyş halkı! Doğrusu şu ki, ben Müslüman oldum. Allâh’dan ğayrı ilâh olmadığına, Muhammed’in Allâh’ın kulu ve Resûlü olduğuna şehâdet ettim deyip Kelime-i Şehâdet getirince:
Kureyş müşrikleri, ona:
Ömer Sen, ne dedin Ne dedin
Deyip hemen babamın üzerine saldırdılar. Aralarında kavga başladı. Öyle ki; Güneş başlarının üzerinde yükselinceye kadar babamla, Kureyş-liler çarpıştılar. En sonunda babam yorulup oturdu. Müşrikler babamın başına üşüştüler. Babam onlara:
Bana istediğinizi yapınız. Allâh’a yemin ederim ki eğer biz üçyüz kişi olsaydık, ya biz yenilir burayı size bırakırdık, ya da siz yenilir burayı bize bırakırdınız diyordu.
Babamla Kureyş bu haldeyken, üzerinde Yemen işi çizgili bir elbise ile nakışlı bir gömlek bulunan yaşlı bir Kureyşli adam gelip üzerlerine dikildi. Ve onlara:
Hey nedir bu haliniz diye sordu.
Ömer, Ömer dediler.
Adam:
Ne olmuş Ömer’e dedi.
Kureyşiler:
Ömer dininden dönmüş. Başka bir dine girmiş dediler.
Adam
Onu kendi haline bırakınız. Ömer kendi tercihini yapmış size ne, ondan ne istiyorsunuz? Hem onun kavmi olan Adiy bin Kâ’b oğulları size adamlarını böyle teslim edeceklerini mi sanıyorsunuz?! Hadi dağılınız. Adamın başından Ben onun koruyucusuyum dedi.
Ve, bunun üzerine Kureyşiler dağıldılar. Hicretten epeyce sonra bu olayı konuşurken, babama:
Baba, o adam kimdi diye sordum.
Babam bana:
Oğlum o, Âs bin Vâil el-Sehmi idi dedi.
Hz.Ömer’in annesi Hanteme Âs bin Vail’in mensub olduğu Sehmi ailesinden olduğu için, bir cihetten Onun dayısı sayılır dı. Yoksa Âs bin Vâil, çok azılı bir İslâm düşmanıydı. 1
Cemil bin Ma’mer el-Cumahi daha sonra Müslüman oldu. Huneyn Savaşı’nda bulundu; Züheyr bin Ebcürü öldürdü. Bu hususta ünlü bir kıssa vardır. Ebû Hırâş el-Hüzeli Züheyr’e birkaç beyit söyleyerek ağıt yaktı.
Müberred, el-Kâmil isimli eserinde der ki:
Cemil bin Ma’mer, Mekke’nin fethinde bulundu. Orada Ebû Hırâş el-Hüzeli’nin kardeşini öldürdü
İbn-i Yunus dedi:
Cemil bin Ma’mer, Mısır fethi’nde bulundu. Ömer’in döneminde öldü. Hz.Ömer onun ölümüne çok üzüldü. Sanırım öldüğü zaman yüz yaşına yaklaşmıştı. Ficâr Savaşı’nda bulunduğu zaman yetişkin bir adam idi. Babası sahabilerin ileri gelenlerindendi
Zübeyr dedi ki:
Ömer İbn-i Hattab, Abdurrahman bin Avf’a geldi. Onun bir çeşit Arab şarkısını söylediğini duydu. Şöyle diyordu:
Cemil bin Ma’mer ilgisini kestikten sonra ben Medine’de ne yapayım
Hz.Ömer (r.a):
Ey Ebû Muhammed, bu da nedir diye sordu:
Abdurrahman bin Avf:
Biz böyle yalnız kaldığımız zaman, insanların söylediğini söy-leriz diye cevab verdi.
Allâh bir adamın içinde iki kalb yaratmamıştır
Meâlindeki âyetin kendileri hakkında nâzil olduğu söylenen kişilerden biri de Cemil bin Ma’mer dir.
Onun Müslüman olmadan önce çok akıllı sayıldığı veya iki kalbi olduğunu, bu sebeble Resulullah’dan çok şey öğrendiğini iddia ettiği için, “Zü’l-Kalbeyn” iki kalbli lakabıyla anıldığı kaydedilmektedir.
Cemil bin Ma’mer, Hicri 8. Miladi 630 yılında epeyce ihtiyarladığı sıralarda Müslüman oldu. Babası da sahâbi idi Huneyn Savaşı’na katıldı ve şair Ebû Hırâş el-Hüzeli’nin bir mersiye ile yâd ettiği Züheyr bin el-Ebcer el-Hüzeli’yi öldürdü. Mısır’ın fethine de iştirak eden Cemil bin Ma’mer Hz.Ömer zamanında 100 yaşlarında iken vefat etti. 

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

 
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica