Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 15:39:12 Tarihinde eklenmiştir. 553 Defa Okundu.

Sahabe Cebele bin Hârise

Cebele bin Hârise, bin Şerâhil el-Kelbi, Resûlullâh’ın âzadlısı sahâbi Zeyd bin Hârise’nin büyük kardeşi ve sahâbidir. Bi’setten önce doğduğu sanılmaktadır. Babası Hârise de sahâbidir. Cebele henüz çocuk yaşlarında iken annesi ölünce küçük kardeşi Zeyd ile birlikte öksüz kaldı

Sahabe Cebele bin Hârise

Cebele Bin Hârise Kimdir?


 Baba Adı : Hârise bin Şerâhil.
 Anne Adı : Sû’dâ bint-i Sâ’lebe, bin Abd-i Amr.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Yemen doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Hârise bin Cebele.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 1 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cebele bin Hârise bin Şerâhil bin Kâ’b bin Abduluzzâ bin İmrülkays bin Âmr bin el-Nu’man bin Âmr bin Abdivudd bin Avf bin Kinâne bin Bekr bin Avf bin Ûzre bin Zeydüllât bin Rûfeyde bin Sevr bin Kelb bin Vebre bin Tağlib bin Hûlvan bin İmrân bin İlhaf bin Kudâa bin Mâlik bin Amr bin Mürre bin Himyer bin Sebe’ bin Yeşcüb bin Yâ’rub bin Kâhtan’dır.
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Zeyd bin Hârise’nin büyük kardeşi, Üsame bin Zeyd’in ise amcası olurdu.
 

Cebele bin Hârise Hayatı


Cebele bin Hârise, bin Şerâhil el-Kelbi, Resûlullâh’ın âzadlısı sahâbi Zeyd bin Hârise’nin büyük kardeşi ve sahâbidir. Bi’setten önce doğduğu sanılmaktadır. Babası Hârise de sahâbidir. Cebele henüz çocuk yaşlarında iken annesi ölünce küçük kardeşi Zeyd ile birlikte öksüz kaldı. İki kardeş bir süre annelerinin babası olan dedelerinin himayesine girdiler. Daha sonra amcaları gelerek yeğenlerini büyütmeye kendilerinin daha lâyık olduklarını söylediler ve Cebele ile Zeyd’i istediler. Ancak dedelerinin arzusu üzerine Zeyd’i ona bıraktılar.
Cebele’yi yanlarına aldılar. Kabilelerine yapılan bir baskın sonucu esir alınan Zeyd bin Hârise, Mekke’de Hz.Hadice (r.a) tarafından satın alındı ve sonra Resûlullâh’a hediye edildi. Resûlullâh (s.a.v), Mekke’de iken Cebele bir ara babasıyla Mekke’ye gitti. Babası Zeyd’in yanında kaldı, Cebele geri döndü. Daha sonra tekrar Resûlullâh’ın huzuruna çıkarak Müslüman oldu. Muhtemelen babasının ölümü üzerine Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına tekrar geldi ve kardeşi Zeyd’i istedi. Resûlullâh (s.a.v) azad etmiş olduğu Zeyd’i ağabeyi ile gidip gitmemekte serbest bıraktı. Ancak Zeyd hiç kimseyi Resûlullâh’a tercih edemeyeceğini söyleyince Cebele geri dönmek zorunda kaldı.
Esasen daha önce de Zeyd’i alıp götürmek üzere babası ile amcası Mekke’ye gelmiş Resûlullâh’ın yanında kalmayı tercih etmişti.
Cebele bin Hâris’e:
Sen mi büyüksün yoksa Zeyd’mi diye sorulduğunda onun da:
Ben önce doğdum, ama o benden büyüktür dediği rivâyet edilir.
Cebele bin Hârise (r.a) anlatıyor:
Resûlullâh (s.a.v)’e gittim ve şöyle dedim:
Ey Allâh’ın Resûlü; kardeşim Zeyd’i benimle beraber gönder
Dedi ki:İşte kendisi! Ona git, eğer seninle gidecek olursa, engel olmam
Sonra Zeyd geldi ve:
Ey Allâh’ın Rasûlü; sana başka birini nasıl tercih ederim dedi.
Cebele der ki:
Bunun üzerine ben de kardeşimle birlikte orada kaldım ve kardeş-imin fikrini kendi fikrimden daha üstün buldum

Cebele’nin ne zaman ve nerede vefat ettiği belli değildir.Cebele bin Hârise el-Kelbi, Resûlullâh (s.a.v)’in vefatından sonra Kûfe’de oturdu. Tâbiin âlimlerinden Ebû İshak es-Sebii ile Ebû Amr eş-Şeybâni’nin kendisinden rivâyette bulundukları kaynaklarda zikredilen Cebele’nin Resûlullâh’dan rivâyet ettiği bir hadis’e Nesâi’nin es-Sünen’-inde yer verdiği anlaşılmaktadır. Bu rivâyete göre Cebele, Resûlullâh’dan kendisine faydalı bir şey öğretmesini istemiş, Resûlullâh’da ona:Yatağına girdiğin vakit Kul yâ eyyühel kâfirûn sûresini oku!”diye tavsiye etmiştir.
Cebele bin Hâris (r.a)’ın Hârise bin Cebele adında bir oğlunun olduğu ve bu oğlununda sahâbi olduğunu el-İsâbe’de İbn-i Hacer el-Askalani bizlere nakletmektedir.


Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica