Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 14:57:34 Tarihinde eklenmiştir. 374 Defa Okundu.

Cebbâr Bin Sahr Hayatı

Cebbâr bin Sahr (r.a), Takriben, Miladi 589 veya 593 yıllarında Medine’de doğmuştur. Kendisi Medineli olub Hazrec kabilesinin Beni Selime kolundandır. Hicri 30. Miladi 650 yıllarında Hz.Osman (r.a)’ın devrinde Hicretin otuzuncu yılında Medine de vefat etmiştir Babası: Sahr bin Ümeyye olup, Annesi: Atike bint-i Harşe denilir. Veya, Sûeda bint-i Seleme’dir. Üsdü-l-Ğabe’ye göre: Resûlullâh’a bey’at eden hanımlardan biri olan Muhterem Annesi Sûeda bint-i Seleme’de, aynı kabileden’dir. Allâh-u Â’lem doğru olan’da bu isim olsa gerek! Künyesi ise; Ebû Abdullah olan ,Cebbâr bin Sahr (r.a) ikinci Akabe bey’atında hazır bulunmuş, Medine’ye Hicretten sonra Resûlullâh (s.a.v), onu Muhacirinden Mikdad bin Esved ile din kardeşi ilan etti.

Cebbâr Bin Sahr Hayatı

Cebbâr Bin Sahr Hayatı


 Baba Adı : Sahr bin Ümeyye.
 Anne Adı : Âtike bint-i Hareşe bin Amr bin Beyda’dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Takriben Miladi 589 veya 590 yıllarında Medine’de dünyaya gelmiştir.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 30. Miladi 650 yılın’da Medine’de 62 yaşlarında vefat etmiştir. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Abdullah
 Kızları : Bilgi yok
 Gavzeler : Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mute, gibi bir çok savaşlar da bulundu.
 Muhacir mi Ensar mı : 2.Akabe bey’atına katılmış Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 1-tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Mikdâd bin Amr ile.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cebbâr bin Sahr bin Ümeyye bin Hansa veya Huneys bin Sinan bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâriy el-Hazreci sonra, es-Selemi’dir
 Lakap ve Künyesi : Ebû Abdullah
 Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok
 

Cebbâr bin Sahr Katıldığı Svaşlar.

Cebbâr bin Sahr, Rasulullah (s.a.v)’le birlikte bütün gazvelere iştirak etmiştir. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mûte, Mekke fethi, Huneyn ve Tâif Muhasarası’na katılmıştır.
Hicri 7. Miladi 628 yıllarında Hayber’in Müslümanlar tarafından feth edilmesi üzerine, Resûlullâh (s.a.v), onu, Zeyd bin Sâbit ile birlikte ğanimet mallarının tesbitiyle görevlendirdi. Hayber de kalan Yahudilerin ödeyeceği vergileri tahmin etmekle görevli olan Abdullah bin Revahâ Mûte Savaşı’nda şehid düşünce Resûlullâh (s.a.v) tarafından bu göreve tain edildi.
Cebbâr bin Sahr (r.a) hasat zamanı Hayber’e gider, üzüm ve hurma gibi mahsûlleri ağaç üzerinde tahmin eder, hasattan sonra yarıya bölerek Yahudilere haklarını verir, kalan kısmı’da beytülmal adına teslim alırdı. Birkaç yıl bu görevi yaptı. Bir ara Resûlullâh (s.a.v) onu su kuyularının düzeltilmesi ve düzenlenmesi işiyle görevlendirdi.
Cebbâr bin Sahr (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’e çok bağlı idi bir görev verilmek istendiğinde hemen:
Ben yapayım derdi.
Bir yolculuk esnasında Resûlullâh (s.a.v):
Biriniz, bizden evvel gitse’de, şu su kablarını doldursa diye bir temennide bulundu.
Cebbâr bin Sahr (r.a) hemen kalktı ve:
Ben giderim! Yâ Resûlallâh dedi ve gitti
Gidişini şöyle anlatır:
Hemen kalktım suyu doldurdum. Fakat çok yorğundum daha fazla dayanamadım olduğum yerde uyumuşum. Bir müddet sonra birinin
Ey havuz sahibi diye seslendiğini duydum.
Birde ne göreyim Bu gelen zat, Resûlullâh imiş. Hemen kalktım. Resûlullâh (s.a.v), bana:
Su kabını al da beni takib et buyurdular.
Birlikte abdest aldık. Namaza durduk Resûlullâh (s.a.v), beni sağ tarafına eliyle getirdi ikimiz birlikte namaz kıldık.Çok geçmeden diğer sahabeler bize yetiştiler
Cebbâr bin Sahr (r.a), Vedâ Haccı’na katılıb, Resûlullâh’ın vefatını görmüş ve o acılı anları yaşamıştır. Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra, birinci halife Hz.Ebû Bekir, döneminde yaptığı hizmetlerin neler olduğu hakkında rivayetler kesiktir.


Hz.Ömer (r.a) Döneminde Cebbâr bin Sahr (r.a)


Hz.Ömer (r.a) devrinde, Medine’de vergi tahmin ve takdir memurluğu görevini yürüttü. Bunun yanı sıra pazar kolculuğu (Hisbe) görevinde bulundu. Hz.Ömer (r.a)’in Yahudileri Hayber’den çıkardıktan sonra paylaştırdığı Vâdilkurâ arazisinden Cebbâr’a da bir hisse düştü.
Hz.Osman (r.a), devrinde bir çok hizmetlere katıldı. Resûlullâh’dan bir adet hadisi şerifi vardır. O hadiste Ahmed İbn-i Hanbel’in Müsned’in de yer almaktadır. Cebbâr bin Sahr (r.a) Hz.Osman döneminde Hicretin 30. Miladi 650-51 yıllarında Medine’de vefat etmiştir. Cenaze namazını Hz.Osman (r.a) kıldırmıştır. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica