Biyografi

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül

Cemile bint-i Abdullah bin Übey bin Selül, meşhur baş münafık Abdullah İbn-i Selül’ün kızı olduğu rivâyet edilir. Ancak onun kız kardeşi olduğu da söylenir se de bu doğru değildir. Zira, onun Cemile adlı bir kız kardeşi de vardı bununla karıştırılmaktadır. (en doğrusunu Allâh bilir) Cemile (r.a)’nın “Ğasilü’l-Melâike” lakabıyla tanınan Hanzale bin Ebû Âmir’in hanımı idi. Onun Uhud’da şehid olmasıyla dul kaldı.

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül Kimdir?

 Baba Adı : Abdullah bin Übey bin Selül.
 Anne Adı : Havle bint-i el-Münzir en-Neccari dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : 1-Hanzale bin Ebû Âmir 2-Sâbit bin Kays bin Şemmâs 3-Mâlik bin Duhşum 4-Hubeyb bin İsâf.
 Oğulları : Abdullah, Muhammed.
 Kızları : Fürey’a.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr kadınlarından idi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cemile bint-i Abdullah bin Übey bin Selül bin Mâlik bin Hâris bin Ubeyd bin Mâlik bin Salim bin Ğanm bin Avf bin Hazrec el-Ensariy el-Hazreci ve Sülemi Beni Hübli’dir.
 Lakap ve Künyesi : Ümmü Abdullah,
 Kimlerle Akraba idi : Büyük sahâbi, Abdullah bin Abdullah, bin Übey, bin Selül’ün kız kardeşi idi.

 

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül Hayatı

Cemile bint-i Abdullah bin Übey bin Selül, meşhur baş münafık Abdullah İbn-i Selül’ün kızı olduğu rivâyet edilir. Ancak onun kız kardeşi olduğu da söylenir se de bu doğru değildir. Zira, onun Cemile adlı bir kız kardeşi de vardı bununla karıştırılmaktadır. (en doğrusunu Allâh bilir) Cemile (r.a)’nın “Ğasilü’l-Melâike” lakabıyla tanınan Hanzale bin Ebû Âmir’in hanımı idi. Onun Uhud’da şehid olmasıyla dul kaldı. Hanzale bin Ebû Amir çok mükemmel bir Müslüman idi. İslâm’ın ilk sınavı olan Bedir Savaşı’na iştirak ettiği zaman henüz bekârdı. Bedir Savaşı’ndan sonra evlilik hazırlıklarına başladı.
Baş münafık Abdullah bin Übey, bin Selül’ün kızı Cemile ile nikâh-lamış bulunuyordu. Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece zifaf olacaklar sabahleyin de Uhud’da savaşılacaktı. Hanzale geceyi Medine’de âilesinin yanında geçirmek için Resûlullâh (s.a.v)’den müsaade istedi. Resûlullâh tarafından kendisine müsaade edildi.
Cumartesi günü sabahleyin Uhud’a yetişmek için aceleyle güsledib yıkanmaya fırsat bulamadan Uhud’un yolunu tutup çıkacağı sırada karısı Cemile, kavminden dört kişi çağırdı. Hanzale ile O gece zifaf olduklarını söyleyip doğacak çocuğun da Hanzale’ye ait olacağını onları şahid tuttu.
Şahidler:
Buna neden lüzüm gördün dediler.
Cemile hatun da:Rüyamda semânın açıldığını ve Hanzale’nin içeri girdiğini sonra semâ’nın kapandığını gördüm dedi.
Resûlullâh (s.a.v), Uhud’da safları düzeltirken Hanzale Uhud’a gelib mücahidler arasına katıldı.
Hanzale (r.a) Uhud’da şehid olduğunda onu melekler yıkamışlardı. İşte, oğulları Abdullah bin Hanzale bu evlilikten doğan salih bir çocuktu.
Cemile Hatun “-Ğasilü’l-Melâike lakabıyla tanınan Hanzale bin Ebû Amir’in şehâdetinden sonra dul kaldı. Daha sonra Sâbit bin Kays bin Şemmâs ile evlendi. Ancak bu evliliği devam ettiremiyeceğini anlayınca, Resûlullâh (s.a.v)’e giderek kocasının dindar ve ahlâklı bir kimse olduğu-nu, bununla birlikte onunla imtizac edemediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Resûlullâh (s.a.v), vaktiyle kocasının kendisine mehir olarak verdiği bahçeyi iâde etmeye razı olub olmadığını sordu. Razı olduğunu bildirmesi üzerine Sâbit bin Kays’a bahçeyi geri alarak karısını boşama-sını tavsiye etti.
Sâbit bin Kays’dan bu şekilde boşanan hanımının Habibe bint-i Sehl olduğu da rivâyet edilmektedir. Bu rivâyetleri birlikte değerlendirenler her iki hanımın da ondan aynı şekilde boşanmış olabileceğini söylemek-tedirler. Resûlullâh (s.a.v) zamanında kocasından ilk boşanan kadın oldu-ğu rivâyet edilen Cemile daha sonra, Mâlik bin Duhşum ile evlendi. Bir süre sonra ondan da boşandı ve Hubeyb bin İsâf ile nikâhlandı.
Cemile (r.a)’nın, Hanzale bin Ebû Âmir’den, Abdullah, Sâbit bin Kays’dan, Muhammed adlı birer oğlu oldu. Her iki oğlu da meşhur Harre Vak’ası’nda şehid oldular.
Cemile hatunun ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu