Biyografi

Cebir Bin Âtik

Cebr bin Âtik (r.a) takriben Miladi 602 yılında Medine’de doğdu. Babasının Adı: Âtik bin Kays, Anne Adı: Cemile bint-i Zeyd bin Seyfi bin Amr bin Habib bin Hâris bin el-Hâris el-Ensâriy dir. Cebr bin Âtik Sahabe-lerin içinde uzun ömürlü olanlardan biridi

Cebir Bin Âtik

 Baba Adı : Âtik bin Kays.
 Anne Adı : Cemile bint-i Zeyd, bin Seyfi, bin Amr, bin Habib, bin Hâris, bin el-Hâris el-Ensâri dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Takriben Miladi 602 de Medine’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 61 veya 71 Miladi 691 yılların da 91 yaşlarında Medine’de vefat etti. Kabri, Medine’de Cennet’ül Bâki de dir.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Hadbe binti Amr.
 Oğulları : Atik, Abdullah.
 Kızları : Ümmü Sabit.
 Gavzeler : Bedir, Huneyn, Mekke fethi Tebük.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Habbab bin Eret.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cebir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşet bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muaviye el Ensariy el-Evsi el-Amriy el- Muavi’dir.
 Lakap ve Künyesi : Ebâ Abdullah, Ebû Rebi
 Kimlerle Akraba idi : Câbir bin Âtik ve Abdullah bin Âtik’in kardeşleridir

Cebr bin Âtik (r.a) takriben Miladi 602 yılında Medine’de doğdu. Babasının Adı: Âtik bin Kays, Anne Adı: Cemile bint-i Zeyd bin Seyfi bin Amr bin Habib bin Hâris bin el-Hâris el-Ensâriy dir. Cebr bin Âtik Sahabe-lerin içinde uzun ömürlü olanlardan biridir. Üç erkek kardeşin en büyüğü idi. Diğer kardeşleri Câbir bin Atik ile Abdullah bin Atik’tir. Bazı eserlerde Cebir bin Âtik ile diğer kardeşi, Câbir bin Âtik, biribirine karıştırılmak-tadır. Câbir bin Atik’in künyesi Ebû Süfyan veya Ebû Abdullah’dır. Oysaki Cebir bin Âtik’ın künyesi Ebû Abdullah veya Ebâ Rebia dır.
 

Cebir bin Âtik (r.a) Müslüman Olması:

Cebir bin Âtik (r.a) Resûlullâh’ın hicretleri esnasında İslamiyet’e dahil olmuştur. Bundan sonra Resûlullâh ile bazı ğazvelere iştirak etmiştir İlk olarak, Bedir Ğazvesi’nde bulunarak Ehli Bedir sıfatını almıştır. Diğer kardeşi Câbir bin Âtik’de, Bedir’de bulunmuştur.Cebir bin Âtik hakkında geniş bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kendisinin ve diğer kardeşlerinin Mekke’nin fethine iştirak etmiş oldukları ve kavminin bayrağını üç kardeşin taşımış olduğu rivayet edilmektedir. Bazı eserlerde ise yalnız Cebir bin Atik’in taşımış olduğu bildirilmektedir.
Cebir (r.a), Huneyn Ğazvesi’nde yine kavminin bayrağını taşıyordu. Cebir (r.a), Huneyn’den sonra Resûlullâh ile birlikte Tebük Seferi’nde bulunduktan sonra Hicri 10. Miladi 632 yılında Vedâ Haccı’na iştirak etmiştir. Vedâ Haccı’nı müteakib Resûlullâh’ın irtihaline şahid olmuş ve Hz.Ebu Bekir devrinde Medine’de kalmayarak mürtedlerle yapılan savaş-lara iştirak etmiştir. Cebr (r.a), aslında Medine dışına çıkmayı sevmediğin-den, 90 yıllık ömrünü Medine’de geçirmiştir. Hz.Osman ve ondan sonra gelenler zamanında’da Medine’de kalarak kendisi ile bazı konularda istişare de bulunulmuştur. Bunun dışında, Cebir bin Âtik hakkında geniş bir bilgi bulunmamaktadır. Hicri 61- veya 71 Miladi 691 yılların’da 91 yaşlarında Medine’de vefat etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir. 

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu