Biyografi

Câbir Bin Ebû Sa’saa Hayatı:

Câbir bin Ebû Sa’saa (r.a), Mûte Seferine giden ve bu savaşta şehid olan değerli bir sahabedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Câbir bin Ebû Sa’saa’ın neseb silsilesi: Câbir bin Ebû Sa’saa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbûl bin Amr bin Ğanm bin Mâzin bin Neccâr el-Ensari el-Mâzinî’dir.Veya Benî Neccâr, bin Mâzinden’dir de denilmektedir. Annesi; Şeybe bint-i Âsım’dır.

Câbir Bin Ebû Sa’saa

 

 Baba Adı : Ebû Sa’saa.
 Anne Adı : Şeybe bint-i Âsım
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 8.yılda Mûte Savaşı’nda Şehid oldu.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Uhud, Hendek, diğerleri Mûte Savaşı.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Câbir bin Ebû Sa’aa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbul bin Amr bin Ğanm bin Mazin bin Neccar el-Ensari el-Mazini.
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Ebû Küleyb, Kays, Hâris, Sehl, bin Ebû Sa’sa’a nın kardeşleri dir.
 

Câbir Bin Ebû Sa’saa Hayatı:

Câbir bin Ebû Sa’saa (r.a), Mûte Seferine giden ve bu savaşta şehid olan değerli bir sahabedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Câbir bin Ebû Sa’saa’ın neseb silsilesi: Câbir bin Ebû Sa’saa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbûl bin Amr bin Ğanm bin Mâzin bin Neccâr el-Ensari el-Mâzinî’dir.Veya Benî Neccâr, bin Mâzinden’dir de denilmektedir. Annesi; Şeybe bint-i Âsım’dır.
Câbir bin Sa’aa (r.a) dört erkek kardeşdirler. Kardeşlerinden. Kays bin Ebû Sa’saa, ikinci Akabe bîatı’na iştirak ettikten sonra başta Bedir Ğazvesi’nde bulunarak Ashab-ı Bedir’den olmuştur. Diğer kardeşleri ise, Hâris bin Ebû Sa’saa, ile Ebû Küleyb veya Kilab bin Ebû Sa’saa’dır. Câbir bin Ebû Sa’saa, ilk olarak diğer üç kardeşi ile birlikte Uhud Ğazvesi’ne iştirak etmiştir.

Hayber Ğazvesi:

Bu gazveyi mütteâkib Resulullah’ın iştirak etmiş olduğu Benî Nâdır, Benî Mûstalik Ğazvelerinde bulunduktan sonra Medine’deki Hendek Ğazvesinde bulunup Benî Kureyza muhasarasına iştirak etmiştir. Câbir ve kardeşleri Kays, Hâris ve Ebû Küleyb, cesaret ve şecâatte örnek kardeşlerdi. Nerede bir savaş olsa hemen hazırlanıp yola koyulurlardı. Nitekim bu dört kardeş Hicri 6. yılda Hudeybiye Musalahası’ndan sonra Hayber Ğazvesi’ne de iştirak etmişlerdir.
Daha sonra Mûte Savaşı’na iştirak etmiştir. Bilindiği gibi Mu’te Seferi, Resûlullâh’ın elçilerinden Hâris bin Umeyr’in Gassâniler tarafından elçi olduğunu söylemesine rağmen şehid edilmesi dolayısıyla meydana gelmişti. İslâm ordusu hazırlanıp yola çıktıklarında, Câbir bin Ebû Sa’saa ile diğer üç kardeşi de bu orduda idi.
Ordu, Maan denilen yere gelip konakladığında kendi sayılarının beş altı misli düşmanın Belka topraklarından Maan’a gelip konakladığını haber aldılar. İslâm ordusu düşmanın çok fazla olduğunu aralarında müzâkere ederek ne yapacaklarına karar vermeye çalıştılar. Neticede kumandanlar savaş yapmaya karar verdiler.
Abdullah bin Revâha (r.a), üçüncü olarak kumandayı ele alıp şehid olunca, İslâm ordusu bir ara görülmedik bozguna uğradı. İki kişi bir arada görülmez oldu. Bu arada, Kutbe bin Amir yüksek sesle orduyu toplamaya çalıştı ise de muvaffak olamadı. Ordu kumandanlığını kısa bir süre Sâbit bin Akrem ele aldı ve koşup mücahidlerin önüne geçti. Sancağı yere dikti. Sonra da İslâm mücâhidlerini çağırmaya başladı.
 

Câbir Bin Ebû Sa’saa Şahadeti:

Herkes geldikten sonra sancağı Hâlid bin Velid’e teslim etti. Ertesi gün Hâlid bin Velid, düşmanı yeni kuvvet almış gibi aldatıp yanılttı ve hücum ederek bozguna uğrattı. Savaş yedi gün kadar sürdü. Bu müddet içinde tahminen Müslümanlar’dan on beş kişi kadar şehid oldu. Bu şehidler içinde Benî Mâzin bin Neccâr’dan Câbir bin Ebû Sa’saa, ile kardeşi Ebû Küleyb (veya Kilab) bin Ebû Sa’saa’da bulunuyordu.
Diğer iki kardeş, Hâris ile Kays, gazi olarak Savaştan sağ çıktılar. Böylece Hicrî 8. Miladi 629 yılında Câbir bin Ebû Sa’saa şehid oldu. Câbir bin Ebû Sa’saa’ın ailesi ve çocukları hakkında bir kayıt yoktur. Ayrıca Mu’te Savaşı’nda şehid olduğu için hadis rivâyetinde de adına rastlanma-maktadır. Başka bir rivayette ise Câbir (r.a), ile birlikte kardeşi Ebû Kilab Mu’te’de şehid düşmüşlerdir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı